Sobi utser Lydia Abad-Franch till Head of R&D och Chief Medical Officer

Swedish Orphan Biovitrum AB meddelade idag att Lydia Abad-Franch, MD, MBA utsetts till Senior Vice President, Head of Research, Development and Medical Affairs (RDMA), och Chief Medical Officer. Lydia Abad-Franch har agerat tillförordnad i denna roll sedan juni i år.

– Lydia är både en framstående ledare inom sällsynta sjukdomar och en uppskattad praktiserande läkare, säger Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers.  Därtill har hon efter nästan fyra år på Sobi en djup kunskap om vår verksamhet. Detta gör henne till en perfekt ledare för RDMA i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla vår pipeline för att göra nya behandlingar tillgängliga för patienter, utvidga befintliga läkemedel till nya indikationer och regioner där de tillgodoser otillfredsställda medicinska behov, samt samla in data från existerande läkemedel i klinisk praxis.

Lydia Abad-Franch säger:  Jag är mycket glad över att få leda forskning och utvecklings- och de medicinska teamen på Sobi där vi har en stark portfölj av läkemedel med potential att göra betydande skillnad för människor med sällsynta sjukdomar. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor på Sobi, våra externa partners, patienter och läkare, arbeta för att driva forskningen framåt och kunna tillgodose de stora behov som patienter med sällsynta sjukdomar har.

Dr Lydia Abad-Franch har en läkarexamen från medicinska fakulteten vid universitetet i Valencia, Spanien, och en MBA från Carlos III-universitetet i Madrid, Spanien. Hon har omfattande erfarenhet och kunskap från den globala läkemedelsindustrin samt från rollen som praktiserande läkare och klinisk prövare. Innan hon började på Sobi 2020 ledde hon teamet för Medical Affairs på Baxter-Baxalta-Shire-Takeda och har framgångsrikt tagit fram nya innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar efter att ha inlett sin bana inom läkemedelsindustrin som Medical Lead på Novo Nordisk. Lydia kommer att fortsätta rapportera till vd Guido Oelkers och ingå i Sobis verkställande ledningsgrupp.

Sobis FoU är inriktad på utveckling i sen fas av behandlingar inom hematologi och immunologi, med utveckling av såväl nya läkemedel som nya indikationer samt utökad global närvaro. Sobi har genom partnerskap och förvärv byggt upp en FoU-pipeline med åtta läkemedel eller potentiella nya läkemedel inom tolv projekt från fas 2 och framåt.