Ledningsförändring i Sobi

Tony Hoos ersätter Anders Ullman som Head of R&D and Medical Affairs och Chief Medical Officer från den 1 april 2023

Anton (Tony) Hoos, med.dr, PhD, MBA blir ny Head of R&D and Medical Affairs och Chief Medical Officer och ersätter Anders Ullman, med.dr, PhD som går i pension. Dr Hoos har mer än tre decenniers erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin, inklusive positioner på Amgen, GSK och Aventis och senast som styrelseledamot för Patient Focused Medicine Development, en ideell organisation som verkar för att ge patienter en röst i utvecklingen av läkemedel. Precis som Anders Ullman kommer Tony Hoos att vara baserad i Basel, Schweiz, rapportera till vd Guido Oelkers och ingå i Sobis verkställande ledningsgrupp.

— Tony tar med sig omfattande global erfarenhet till sin roll att leda vår FoU och medicinska aktiviteter, säger vd Guido Oelkers. Som expert på patientengagemang kommer Tony att tillföra nya och viktiga insikter. Tony kommer att ta över en välskött organisation från Anders, som under det senaste året framgångsrikt förändrat funktionens arbetssätt. Jag vill tacka Anders för hans långvariga engagemang för Sobi, först som styrelseledamot och sedan i hans nuvarande roll.