Smart sjukvård för en smart välfärd

Smart sjukvård för en smart välfärd
Sjukvård har alltid handlat om att ta tillvara på all relevant information och ur den ta de bästa besluten. I dag samlar vi data i en hastighet som gör att mängden relevant information dubbleras varje år, men vi använder inte verktygen att tolka eller fånga värdet av den. Det skriver Björn Arvidsson, policychef på Roche.

Personligen har jag varit lyckligt lottad och klarat mig från att bli allvarligt sjuk. Bortsett från de enstaka tillfällen då jag sökt hjälp för mina milda astmatiska besvär har jag haft få interaktioner med hälso- och sjukvården. Däremot blev jag vid mitt senaste besök i primärvården varse ett stort problem. Den läkare jag träffade konstaterade att mina astmatiska besvär med stor sannolikhet var skälet till den rethosta jag besvärats av under ett antal månader. När hon skulle bestämma sig för hur vi kunde behandla eller mildra hostan visade det sig att hon inte kunde se vilken behandling tidigare läkare ordinerat. Detta eftersom hennes system bara visade historik från de tre senaste åren. Läkaren frågade mig därför om jag mindes vilken behandling jag fått tidigare. Något förvånad frågade jag tillbaka huruvida hon, oavsett mitt svar, skulle ge mig ett recept. Vi skrattade båda innan jag gick därifrån utan recept eller behandling. Omöjligt att vara uppdaterad Att mängden information i världen dubbleras varje år betyder att vi under ett år producerar lika mycket ny information som vi någonsin i människans historia tidigare har har skapat. Med den hastigheten blir den existerande informationen snabbt inaktuell eller direkt felaktig. Och detsamma gäller den kunskap vi individer besitter. Den behöver också förnyas i samma hastighet. IT-företaget IBM visade för ett antal år sedan att en specialistläkare skulle behöva spendera 160 timmar i veckan för att hålla sig uppdaterad inom sitt område. Då återstår 8 timmar i veckan till att sova, äta och ta hand om patienter, med mera. Och eftersom det har gått några år sedan dess har denna siffra hunnit fördubblas ett antal gånger, vilket omöjliggör läkarens strävan att hålla sig uppdaterad.

Läs hela artikeln som PDF