Så här kan Du som chef förebygga sexuella trakasserier!

Så här kan Du som chef förebygga sexuella trakasserier!
Den 15 oktober 2017 började en snöboll rulla, som just nu bara växer och växer, Metoo-rörelsen. Vi är säkerligen många som chockade följer denna utveckling och inser hur omfattande sexuella trakasserier mot kvinnorna är på våra arbetsplatser världen över. Som chef kan du bidra till att skapa en tryggare arbetsplats, menar chefskonsult Carina Lätt.

Linnéa Claeson, känd för Instagramkontot @assholesonline, gick för en tid sedan ut med ett inlägg på Facebook där hon skrev att det är chefernas fel att ingen av kvinnorna som skrivit under hashtaggen #MeToo kommit till dem och berättat om de trakasserier de utsatts för på arbetsplatsen. Att det är cheferna som cementerat tystnadskulturen och att de bidrar till en miljö där kvinnor inte vågar säga ifrån, eftersom de är rädda för sin karriär, att bli misstrodda eller förlöjligade. Hon ansåg i inlägget att cheferna på riktigt måste bry sig och verka för en arbetsplats där män och kvinnor ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. En arbetsmiljö där kvinnor inte behöver vara rädda och slipper freda sig. Jag känner att Linnéa passat bollen till mig som erfaren chefskonsult, och kommer därför nu att ge dig som chef sex tips om hur du kan förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats!

Tips 1: Lär dig mer om diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen
Vi börjar med det grundläggande: Det finns lagregler i Sverige som ställer krav på att du som arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Dessa lagregler finns i diskrimineringslagen och i arbetsmiljölagen. Lagarna kan du hitta i Svensk författningssamling (SFS) på riksdagens webbplats. Det är viktigt att du som chef har kännedom om dessa lagar. I Sverige kräver diskrimineringslagen att alla arbetsgivare med minst 25 anställda det senaste kalenderårsskiftet ska upprätta en jämställdhetsplan, som ska upprättas vart tredje år. Genom att upprätta denna plan kan du öka jämställdheten på er arbetsplats. Handlingsplanen är ett sätt att motverka skillnader i kvinnors och mäns villkor på arbetsplatsen. Hur ser det ut på er arbetsplats? Fundera! Råder lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män? Har kvinnor och män möjlighet till samma anställningsvillkor på arbetsplatsen? Är det lika många kvinnor som män på chefspositioner inom företaget? Kön ska inte ha någon betydelse! Vi kvinnor är inte mäni- skor, utan människor! Som chef tycker jag att du ska arbeta för ett VI-tänk på arbetsplatsen. Tänk på all kompetens arbetsgivare har förlorat då kunniga kvinnor sagt upp sig i tystnad på grund av sexuella trakasserier. Var rädd om kvinnorna, det vinner din arbetsplats på! Gör jämställdhetsplanen till ett levande dokument, även om du har färre än 25 anställda. Låt den inte stå och damma i en bokhylla, eller ligga bortglömd bland andra bortglömda dokument på datorn!

Läs hela artikeln som PDF