Senior aktivitet – ett inspirationsprojekt med digital teknik

Senior aktivitet – ett inspirationsprojekt med digital teknik
Det talas numera allt mer om eHälsa och digital hälsa. I Almedalen 2015 utnämnde Dagens Medicin (8 juli) eHälsa och digitalisering till veckans hetaste ämne bland de 400 seminarierna med sjukvårdsfrågor. Alltför ofta handlar dock beskrivningarna om koncept och förhoppningar utan särskilt mycket koppling till den faktiska verkligheten. Enligt Dagens Medicin är det ”ord som är populära men som det ofta blir svårt att göra konkreta när det handlar om att ta ner samtalet till vad som faktiskt behöver göras på vårdgolvet. Det är den utmaningen som sjukvårdens makthavare och alla andra som har varit i Visby behöver ta med sig hem.” Sedan ett par år tillbaka arbetar vi på Kairos Future mycket konkret med frågor som kretsar kring hur man får det att hända när det gäller digitaliseringen inom både hälsofrämjande, vård och omsorg. Fundamentet för våra funderingar och analyser är Opinion Hälsa, vår långtidsstudie om morgondagens hälso- och vårdkonsumtion. Långtidsstudien har allt mer gått över till en praktisk fas där vi genom etnografiska studier, i samverkan med Telia Healthcare, följer olika initiativ kring digital hälsa. Det är i kontexten av den framtida nätverkssjukvården vi försöker skapa bilder av hur hälsa, vård och trygghet kan skapas med nya typer av digitala produkter och tjänster. En av tankarna med nätverkssjukvården är att allt mer av hälsa, vård och rehabilitering ska genereras utanför det etablerade vårdsystemet. I takt med att det blir allt fler digitala komponenter i den hanteringen blir det givetvis allt mer data som ska hanteras i det kretsloppssystem som då växer fram. I fältstudierna
följer vi tre huvudspår:
1 Samverkan mellan vårdgivare och patient vid kronisk sjukdom. Tester och vård på distans vid kroniska sjukdomar.
2 Tryggare åldrande i hemmet, det vill säga digitala trygghetslösningar hemma hos äldre personer.
3 Ökad egenvård och egenkontroll. Det kan handla om att logga och analysera aktivitet/inaktivitet eller vägledning till livsstilsförändring för att minska övervikt.

Läs hela artikeln som PDF