Sanofi lanserar ny strategi för socialt ansvarstagande och minskad klimatpåverkan

På Världshälsodagen lanserade Sanofi sin nya CSR-strategi. Under slagorden ”We Can Do More” tillkännagav företagets VD Paul Hudson beslutet att höja ambitionsnivån inom CSR (Corporate Social Responsibility) och integrera den nya strategin i företagets mission och vision.

Strategin är uppbyggd i fyra delar: tillgång till läkemedel i utvecklingsländer, stöd till utsatta samhällen, minskad miljöpåverkan och en inkluderande företagskultur som representerar mångfald. Programmen i strategin har tagits fram för att säkerställa konkreta och långsiktiga resultat.

”Pandemin har tvingat oss att ifrågasätta nästan alla aspekter av våra liv: hur vi lever och arbetar och hur vi förhåller oss till samhället och planeten. Trots att 2020 var ett utmanande år, förde det oss – Sanofi och läkemedelsindustrin – närmare vårt syfte än någonsin, säger Paul Hudson, VD på Sanofi. ”Denna unika situation föranledde oss att höja ambitionen för vårt CSR-arbete – och det skulle vara meningsfullt, något mer än en affisch bredvid hissen. Vi behövde göra en grundlig reflektion över hur och var vi kan göra störst inverkan på ett långsiktigt sätt. ”

Sanofi Global Health

Sanofi Global Health är en viktig hörnsten i Sanofis nya CSR-strategi, och är en nybildad ideell organisation inom företaget. Sanofi Global Health ska, med hjälp av Sanofis breda läkemedelsportfölj och globala nätverk, öka tillgången till läkemedel som anses som ’livsnödvändiga’ av Världshälsoorganisationen (WHO) i 40 utvecklingsländer. Sanofi Global Health är det första globala initiativet i sitt slag.

Ett åtagande för minskad miljöpåverkan

Som del av den nya CSR-strategin åtar sig Sanofi även att minska sina koldioxidutsläpp med 55% till 2030 (sedan 2015 har Sanofi redan reducerat sina koldioxidutsläpp med 27%), och att bli koldioxidneutralt till 2050. Detta ska bland annat göras genom att säkerställa ’eko-design’ av alla nya läkemedelsprodukter, använda 100% förnybar el på produktionsanläggningar samt att övergå till elbilar.