Nexviadyme® (avalglukosidas alfa) godkänt av Europeiska kommissionen för behandling av Pompes sjukdom

Europeiska kommissionen har godkänt Nexviadyme® (avalglucosidas alfa), en enzymersättningsterapi (ERT) för långtidsbehandling av både infantil form (IOPD) och sen form (LOPD) av Pompes sjukdom, en ovanlig progressiv muskelsjukdom. Nexviadyme är det första godkända nya läkemedlet mot Pompes sjukdom i Europa sedan 2006, då EU-kommissionen godkände marknadsföringen av alglukosidas alfa (Myozyme®).

 

Läs hela pressmeddelandet