Richard Bergström ny vaccinsamordnare

Richard Bergström ny vaccinsamordnare

Skyndsam tillgång till vaccin mot covid-19 är avgörande för att samhället ska kunna återgå till ett mer normaliserat läge. Den 20 maj presenterade regeringen en vaccinstrategi för Sverige. En särskild vaccinsamordnare är en av delarna i strategin. Richard Bergström har idag den 16 juni utsetts till Sveriges vaccinsamordnare.

– Jag är glad och stolt över att idag kunna presentera Richard Bergström som regeringens nya vaccinsamordnare. Han har varit VD för både den svenska läkemedelsindustriföreningen och dess europeiska motsvarighet. Richards breda kontaktnät och många års erfarenhet i branschen gör att han har den kompetens som krävs, säger socialminister Lena Hallengren.

Som tidigare aviserats i regeringens strategi för tillgång till vaccin mot covid-19 kommer vaccinsamordnaren att komplettera regeringens fortsatta internationella arbete samt det uppdrag Folkhälsomyndigheten har fått att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Vaccinsamordnaren ska identifiera strategiska vägval för att skapa förutsättningar för en nationell tillgång till vaccin mot covid-19 och utarbeta en handlingsplan för Sveriges agerande för tillgång till vaccin så snabbt och effektivt som möjligt. Samordnaren ska verka för att Sveriges agerande vad gäller tillgång till vaccin sker på ett sätt som bidrar till och är samordnat med internationella behov och processer.

I samordnarens arbete ingår att identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens framskridande.

Samordnaren ska fortlöpande informera Socialdepartementet om arbetet. En första delrapport som bland annat ska innehålla en plan för samordnarens fortsatta arbete ska lämnas senast den 31 augusti i år. En andra delrapport ska lämnas 1 juni 2021. Senast den 28 januari 2022 ska uppdraget slutredovisas. Detta om inte vaccintillgång eller kunskapsläge tillåter att slutrapport lämnas tidigare.

Vid frågor
Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.
E-post till Social­departementets registrator