Industrifarmaceutiskt möte 2017

Industrifarmaceutiskt möte 2017
På Industrifarmaceutiskt möte i Stockholm den 19 november 2017 diskuterades allt ifrån biologiska läkemedel och serialisering till Falu Rödfärg. Mötet, som anordnades av Sveriges Farmaceuter för andra året i rad, är ett heldagsevent för förbundets industriverksamma farmaceuter. Här är en sammanfattning av Nils Bergeå Nygren, chefredaktör för Svensk Farmaci.

Som huvudtalare deltog Richard Bergström, tidigare vd för LIF och chef för industrilobbyn EFPIA i Bryssel, numera ”External Pharma Lead” i säkerhetskoncernen SICPA i Lausanne, Schweiz. Han berättade bland annat om konsekvenserna av det e-verifikationssystem för läkemedel som kommer att genomföras fullt ut inom EU 2019 (serialisering). På SICPA arbetar han med att implementera liknande system i andra länder. Serialiseringen öppnar många möjligheter utöver att säkerställa äktheten på läkemedel.
– En streckkod på varje förpackning kan göra det möjligt för patienter att skanna koden och koppla upp sig på internet. Därigenom kan det skapas möjligheter att ersätta bipacksedlar med e-lösningar, och exempelvis låta patienter själva rapportera biverkningar eller om läkemedlet fungerar eller ej, säger Richard Bergström.

Jonas Fransson, apotekare på SOBI, gav en översikt av bolagets utveckling av biologiska läkemedel och Sveriges position inom fältet. Regeringen har gjort stora strategiska satsningar och Astra Zeneca har investerat i en ny produktionsanläggning i Södertälje. SOBI är i dag det största svenskägda läkemedelsbolaget och satsar helt och hållet på biologiska läkemedel, vilka generellt kräver större investeringar före klinisk prövningsfas jämfört med andra läkemedelsprojekt.

Läs hela referatet som PDF