Sociala medier spelar allt större roll vid rekrytering

Sociala medier spelar allt större roll vid rekrytering
Rätt kompetens är avgörande för ett företags framgång och det gäller att undvika kostsamma felrekryteringar. Men konkurrensen om talangerna är hård och företagen kan lockas att hasta förbi viktiga steg i rekryteringsprocessen. Här blir lättillgängliga sociala medier ett allt vanligare verktyg, hela 72 procent i Handelskammarens undersökning uppger att de kontrollerar kandidater via sociala medier. Det skriver Lotta Andersson, projektledare på Stockholms Handelskammare.

I dag är konkurrensen global om både jobben och de personer som företagen söker. Kompetensen kan lika gärna hittas utomlands som inom landets gränser och Sverige är ett attraktivt land att söka jobb i. Att anställa är en stor investering och det kan bli mycket dyrt att rekrytera fel om en misslyckad chef eller annan nyckelperson snabbt måste avvecklas. Hur mycket det kostar är svårt att sätta en exakt siffra på. Det beror på vilken typ av tjänst det gäller, men också hur stora misstag och fel personen i fråga hinner begå. En ofta citerad siffra är att en felrekrytering i genomsnitt kostar 700 000 kronor. Men även uppgifter om ett spann på mellan 250 000 och 1 000 000 kronor förekommer. Oavsett vilken uträkning man väljer så blir det snabbt mycket pengar eftersom det beräknas att var tionde rekrytering i Sverige misslyckas. Enligt Harvard Business Review beror hela 80 procent av företagens personalomsättning på dåliga rekryteringsbeslut.

Minskad arbetsmoral
En hög personalomsättning kostar inte bara pengar i kronor utan kan även få andra kännbara följder, till exempel att personalens produktivitet och arbetsmoral minskar i och med att arbetsbelastningen blir tuffare i stället för den förväntade avlastning som nyrekryteringen skulle ha inneburit. Mot bakgrund av detta blir det allt viktigare att genomföra de rätta stegen i en rekryteringsprocess. Stockholms Handelskammares rekryteringsrapport ”Bemanningsföretagen får göra jobbet” visar att 71 procent av de som svarat på undersökningen har någon form av policy
eller rutiner för bakgrundskontroller vid rekrytering. Undersökningen är rikstäckande och de tillfrågade är personalchefer, HR-chefer och rekryteringsansvariga inom privat- och offentlig sektor.

Läs hela artikeln som PDF