7 av 10 tjänstemän får genomgå psykologiskt test när de rekryteras

Har du någon gång fått genomföra ett psykologiskt test när du varit på jakt efter ett nytt jobb? Då är du inte ensam. En ny undersökning av omställningsorganisationen TRR visar att användandet av tester blir allt vanligare. 7 av 10 tjänstemän som fått nytt jobb under förra året fick genomföra ett test under sin rekryteringsprocess.

– Vår undersökning visar att psykologiska tester numera är ett självklart inslag under en rekryteringsprocess, oavsett storlek på företaget så är det numera närmast standard, säger Jesper Olsson, specialist inom jobbsökning på TRR.

Totalt 2000 tjänstemän som fått nytt jobb de senaste fyra åren besvarade frågorna i TRR-barometern. Av de tjänstemän som fick ett nytt jobb under 2022 svarade 67 procent att de fått genomföra någon form av psykologiskt test i sin rekryteringsprocess. Ett av omställningsorganisationen TRRs uppdrag är att stötta uppsagda tjänstemän till nästa steg i karriären. De tjänstemän som är inskrivna hos TRR kan bland annat få öva på de typer av psykologiska tester som nu blivit allt vanligare för arbetssökande.

– Användandet av tester kommer troligen att bli ännu vanligare framöver. Mitt tips till arbetssökande är därför att öva den på här typen av tester för att vara väl förbered inför mötet med en potentiell arbetsgivare, säger Jesper Olsson.

Personlighetstest vanligare än begåvningstest

När arbetsgivare rekryterar är det vanligt att kandidater får genomföra ett personlighetstest eller ett begåvningstest. Personlighetstest avser ofta att visa personlighetsdrag och kandidatens preferenser, exempelvis hur man föredrar att arbeta eller hur man tar sig an och löser ett specifikt problem. Begåvningstest syftar till att mäta exempelvis logiskt och abstrakt tänkande, ofta genom en sifferserie, ord, eller olika figurer som man ska pussla, utveckla eller sortera. TRR-barometern visar att det är absolut vanligast att en arbetssökande kandidat får genomföra personlighetstester eller en kombination av dessa två typer (65% under 2022). Endast 2% av de tjänstemän som fick nytt jobb under 2022 svarade att fick genomföra enbart begåvningstest.

– Psykologiska tester är vanligtvis anonyma och genomförs oftast i början av en rekrytering, innan det blir aktuellt med intervju. Det möjliggör en mer fördomsfri rekrytering. Tester kan också hjälpa arbetsgivare att bygga team utifrån prefenser, önskvärda egenskaper, i stället för utifrån kompetenser, säger Jesper Olsson.