Real-world data och real-world evidence spelar en allt större roll i hälsovårdsbeslut

Real-world data (RWD) och real-world evidence (RWE) används för att övervaka säkerheten och biverkningar efter marknadsintroduktion och för att fatta regulatoriska beslut.

Hälso- och sjukvården kan använda dessa data för att stödja täckningsbeslut och för att utveckla riktlinjer och beslutsstödsverktyg för användning i klinisk praxis. Utvecklare av medicinska produkter använder dessa data för att stödja design av kliniska prövningar (t.ex. stora enkla prövningar, pragmatiska kliniska prövningar) och observationsstudier för att generera innovativa, nya behandlingsmetoder.

Varför är detta intressant?

Användningen av datorer, mobila enheter, wearables och andra biosensorer för att samla in och lagra enorma mängder hälsorelaterad data har accelererat snabbt. Dessa data kan göra det möjligt att bättre utforma och genomföra kliniska prövningar och studier inom hälso- och sjukvården för att besvara frågor som tidigare var omöjliga att genomföra. Med utvecklingen av sofistikerade, nya analytiska möjligheter, har man dessutom bättre möjlighet att analysera dessa data och tillämpa resultaten i analyser för utveckling och godkännande av medicinska produkter.

Läs mer om PI Academys kurs om RWD och RWE.