Per Byström ny medicinsk rådgivare på Novartis Onkologi

Cancerspecialisten Per Byström är ny medicinsk rådgivare på Novartis Onkologi.
Han har lång klinisk erfarenhet och har huvudsakligen varit verksam vid Onkologiska Kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Rekryteringen av onkologisk spetskompetens är ett led i förstärkningen av Novartis växande medicinska team.

Per Byström,  Novartis

Foto: Bosse Johansson

– Min inriktning är strategiska samarbeten, säger Per Byström. Vi måste hitta ännu fler samarbetsvägar mellan akademin, sjukvården och den forskande industrin för att snabbare kunna utveckla innovativa läkemedel till svårt sjuka patienter.

Per Byström har även i perioder bedrivit forskning med inriktning på prognostiska markörer vid kolorektalcancer – för att i ett tidigare skede kunna utvärdera vilken typ av behandling som är framgångsrik i olika stadier och för olika patienter.

– De senaste 25 åren har det hänt oerhört mycket när det gäller möjligheter till individualiserad behandling, konstaterar han. Novartis befinner sig i en spännande forskningsintensiv period och här hoppas jag kunna bidra med mina kunskaper.

Per Byström har utöver sina år som forskare och kliniskt verksam cancerläkare även arbetat med kliniska prövningar på Läkemedelsverket. Det innebär att han kommer till Novartis med ett brett spektrum av erfarenheter som ger en värdefull överblick, inte minst vad gäller de många utmaningar som svensk klinisk forskning står inför.

Även om Sverige har goda förutsättningar för kliniska studier genom kombinationen av framstående onkologisk forskning på alla nivåer och tillgången till världsunika register har den kliniska forskningen på många håll fått stå tillbaka för kraven på sjukvårdsproduktion.

– Här måste vi tillsammans arbeta för att lösa de logistiska problemen och hitta nya samarbetssätt, säger Per Byström. Det faktum att Novartis står inför en lång rad lanseringar av viktiga cancerläkemedel under de kommande åren ställer höga krav på ett gott samarbete med sjukvården. Vi ska komma ihåg att det kan ta ett antal år innan de kliniska prövningar som genomförs idag förhoppningsvis innebär att nya förbättrade behandlingar kan komma patienter till godo.

Ambitionerna gäller hela fältet, från olika former av blodcancer och sällsynta tumörer till vanliga cancersjukdomar som lungcancer och bröstcancer.

”Hedervärt ta ansvar för utsatta grupper”
Han ser fram emot de nya arbetsuppgifterna och är imponerad – och inte enbart av mängden nya cancerläkemedel som är under utveckling.

– Att jag valde Novartis har också att göra med att jag sympatiserar med företagets satsning på nya läkemedel för små patientgrupper med ovanliga cancerformer, säger Per Byström. Det är hedervärt att ta ansvar för de här utsatta patienterna. Där kan man verkligen göra skillnad.

Men också inom de mer kända cancerformerna finns patienter som tenderar att bli bortglömda. Per Byström kommer med sin kliniska erfarenhet nu också att vara medicinskt ansvarig för de nordiska satsningarna på spridd bröstcancer.

– Det finns stora behov vad gäller de hårdast drabbade patienterna, kvinnor som får återfall eller lever med spridd sjukdom. Här satsar vi stort för att utveckla ännu bättre behandlingsmöjligheter. De här kvinnorna kan leva länge med cancer som kronisk sjukdom och de behöver bästa tänkbara hjälp.