Odla kultur – skörda resultat

Kultur finns överallt där det vistas minst två människor. Det är ett hett ämne på agendan och man ser hur pingisbord och flipperspel presenteras som lösningar på en dålig kultur och ett sätt att engagera medarbetare. Det är svårt att se kulturen och kan man inte se den är det ännu svårare att göra något åt den. Det pratas om dåligt ledarskap och oengagerade medarbetare, men handen på hjärtat; ingen vill vara en dålig chef och medarbetare vill vara engagerade på arbetsplatsen. Det är i alla fall min tes när jag hjälper företag och organisationer som har en kultur som skaver.

Kreativitet kräver en tillåtande miljö
Det finns massor av potential i medarbetare och chefer och ofta handlar det bara om att kalibrera om sitt fokus på styrning, ledarskap och kommunikation. Ofta motverkar de varandra och skickar fel signaler för att man inte ser hur det hänger ihop. Ett tydligt exempel jag ofta ser är att man vill ha kreativa medarbetare samtidigt som man har mobilförbud på möten med syfte att få engagerade medarbetare. Men om man inte ens är betrodd att använda sitt arbetsredskap, mobiltelefonen, så är det inte så högt i tak för misstag och experimenterande vilket är en förutsättning för kreativitet. Man kan inte säga att man vill ha kreativa medarbetare och samtidigt utöva hård styrning i detalj. Det blir ingen kreativ av. För att vara kreativ krävs en tillåtande miljö där det är ok att prova och misslyckas. Det är också en av de stora utmaningarna nu med digitalisering och all ny teknisk utveckling som sker så fort. I arbete med digitalisering i sjukvården blir det tydligt att kulturen är en kritisk del. Att se kulturen för att kunna förtydliga vilka spelregler som gäller var. Som medborgare och patient vill vi att en läkare ska ha full tilltro till sin kompetens och förlita sig på vetenskapen och sträva efter att göra rätt i mötet med patienten. Det ligger också helt i linje med den kultur som gäller inom yrkeskåren och yrkesstoltheten. Däremot behöver samma läkare vara öppen för att göra fel och experimentera inom tydliga ramar när man arbetar med digitalisering för att hitta rätt lösningar. Då utvecklingen går fort kan man inte fastna i analyserande utan genom testande av tekniken

Läs hela artikeln som PDF