OCEAN – Big Five

Många är vi som haft roligt när vi stött på ”färgläran” och delat in oss i personligheterna Röd, Gul, Grön och Blå. För visst är beskrivningarna enkla att förstå och kanske känna igen sig själv eller andra i. Men det finns ett klart bekymmer med modellen. Den saknar stöd inom all evidensbaserad forskning trots att den ofta beskrivs som vetenskaplig. En modell om hur man kan beskriva olika personlig heter och som i dag också har ett vetenskapligt stöd heter Big Five, precis som storviltet på Afrikas savanner. Och den erbjuder en OCEAN av möjliga variationer.

Men först några ord om ”färgläran”, eller DISC, som är ett av de namn den marknadsförs under. Vi är många som läst, lyssnat, skrattat och känt igen oss och utan större eftertanke sagt om andra ”han är så blå, hon är ju röd” eller liknande. Färgerna finns i en fyrfälts-modell där det ”bara” går att ha en mix av två egenskaper i varje personlighetstyp. Det modellen inte tar hänsyn till är en lång rad andra variabler, som definitivt är med och formar en personlighet. I Myers Briggs och IDI, som också bygger på samma grundtankar (bland annat CG Ljungs teorier) har man förfinat beskrivningarna men med samma snubbeltråd, det vill säga att vi är antingen eller i stället för mer eller mindre av de fyra egenskaperna (polerna) logisk kontra intuitiv och introvert kontra extrovert.

I själva verket tar vi alla, utan undantag, cirka 80 procent av våra beslut i vardagen på snabba intuitiva grunder även om en del av oss gärna motiverar våra intuitiva beslut med ogiska argument. Ekonomipriset till Nobels minne gick 2002 till Daniel Kahneman för hans forskning om hur vi människor fungerar i vårt sätt att tänka och ta beslut. En storsäljare hos Pocket Shop är fortfarande hans bok ”Att tänka snabbt och långsamt”. Den är förvisso tjock men har ett skönt flyt i texten och ger många aha-upplevelser. Evolutionen har gett oss förmågan att ta blixtsnabba beslut och många av dem bygger på lagrad erfarenhet, som vi intuitivt plockar upp, alltså utan en medveten tankeprocess.

När vi, om situationen tillåter det, saktar in och reflekterar över vår ”snabbhet” kan det leda till klokare beslut. Vad är det då man bör vara uppmärksam på om oberoende universitetsforskare runt om i världen gör tummen ner för den gamla typindelningen? På många hemsidor om personlighet och tester kan man hitta formuleringar, som hänvisar till forskning i allmänna formuleringar utan att man anger vilken forskning det handlar om. Eller så stödjer man sig på föråldrade teorier. I båda fallen finns all anledning att ana ugglor i mossen.Viktigt att känna till är också att vi människor inte beter oss likadant i alla sammanhang. Vi beter oss väldigt olika beroende på sammanhanget och det försvårar forskningen. Big Five har uppkommit genom att man fokuserat på de egenskaper som verkar relativt stabila över tid och som tillsammans formar olika personlighetstyper.

Läs hela artikel!