Nytt test för nya coronaviruset tillgängligt

Nu finns ett nytt CE-IVD-märkt test för sars-CoV-2 tillgängligt. Testet innebär att provanalyser kan ske i ett högautomatiserat arbetsflöde, vilket kan ge hälso- och sjukvården en högre kapacitet för testning av det nya coronaviruset.

Roche har utvecklat ett cobas sars-CoV-2-test. Testet är avsett för att påvisa det nya coronaviruset sars-CoV-2, som orsakar covid-19-sjukdom. Testet utförs på prov från näshålan eller svalget på patienter som uppfyller kliniska och/eller epidemiologiska kriterier för testning av covid-19.

− Med det nya sars-CoV-2-testet får de kliniska laboratorierna tillgång till ett helautomatiskt analysflöde för att rena fram och påvisa virusets arvsmassa. Rör med provmaterialet laddas i analysinstrumentet och efter mindre än tre och en halv timme senare erhålls provsvaren, säger Jan Stenman, affärsområdeschef för molekylär diagnostik, på Roche Diagnostics i Sverige.

Testet är CE-IVD-märkt och kan därmed användas i Sverige samt i övriga länder som följer regelverket kring CE-märkning. Den 13 mars kom också besked om att den amerikanska myndigheten FDA har utfärdat tillstånd för akutanvändning (Emergency Use Authorization, EUA) av testet i USA.

Sjukhus- och referenslaboratorier kan utföra testet på Roches helautomatiserade cobas 6800 och cobas 8800-system. Testet kan köras samtidigt med andra analyser från Roche på dessa system. System av typen cobas 6800 finns idag i några regioner i Sverige.