Ny som chef – ny som ledare

Ledarskapet är personligt och utgår från varje enskild individ. Därför är det viktigt att den som är ny som chef tänker igenom om hen vill leda andra människor. För som ledare måste man både vilja leda människor, kunna bestämma och ta beslut. Det handlar om att se sig själv som professionell i ledarrollen och acceptera att man valt att vara ledare för andra människor. Vad som är viktigt för framgång inom professionen, är att ledaren så tidigt som möjligt försöker klargöra för sig själv vilka hans/hennes personliga skäl är, eftersom varje ledare är sitt viktigaste verktyg för att lyckas. Ledarskap handlar mycket om självinsikt. Därför behöver varje ledare göra en plan genom att ärligt svara på följande frågeställningar:

1. Vilka var dina motiv till att ta en tjänst i ledande ställning?
2. Varför är det viktigt för dig?
3. Vad tror du tjänsten kommer att innebära för dig?
4. På vilket sätt tror du att dina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper kan komma till nytta i den nya rollen?
5. Vad tror du kommer att bli svårast för dig i rollen?

Läs hela artikeln som PDF