MSD deltar i pilot om ny betalningsmodell för utvalda antibiotika

Folkhälsomyndighetens inleder nu en pilotstudie som ska utvärdera Sveriges första innovativa betalningsmodell för utvalda antibiotika. Målet är att säkra tillgången på viktiga antibiotika för patienter med svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier.

– Det här är efterlängtat och en helt nödvändig milstolpe i det gemensamma arbetet att hantera antibiotikaresistens och säkerställa tillgång till livsnödvändiga antibiotika i Sverige. Relativt få patienter är i behov av dessa antibiotika men för dem är det kliniska värdet mycket högt, säger Marie Ohrlander, policy- och kommunikationsdirektör, MSD i Sverige. Vi är oerhört stolta över att vara en del i denna innovativa pilot med två av våra antibiotika. Det går inte att helt stoppa spridningen av multiresistenta bakterier. För att bromsa utvecklingen behövs en global kraftsamling av såväl offentliga som privata aktörer. Sverige och Folkhälsomyndigheten fortsätter att visa vägen med denna nya ersättningsmodell som är den första i världen. Utöver denna pilot som skall garantera tillgänglighet av livsnödvändiga antibiotika behövs även stora satsningar för klinisk forskning av nya antibiotika.

– Tillgång till antibiotika är en patientsäkerhetsfråga och det kan vara livsavgörande för patienter som drabbas av svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier. Med vårt engagemang inom infektionssjukdomar och antibiotikafrågor ser vi fram emot att delta i detta initiativ, säger Anders Kärnell, medicinsk chef, MSD i Sverige.

Fast ersättning i ny modell

Med den nya modellen förbinder sig läkemedelsföretaget att under avtalstiden ha ett fördefinierat minimum lager i Sverige av en särskild och medicinskt viktig typ av antibiotika som används till patienter med vissa svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. För detta garanterar Folkhälsomyndigheten en viss årlig ersättning. I pilotstudien ska Folkhälsomyndigheten utreda om modellen är effektiv och ändamålsenlig. Piloten är ett resultat av ett samarbete mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Folkhälsomyndigheten. Projektledningen har även inhämtat information och synpunkter från läkemedelsföretagen. Piloten finansieras delvis av Vinnova.

Multiresistenta bakterier ett växande problem

Antibiotikaresistens är ett växande samhällsproblem som äventyrar patientsäkerheten samtidigt som det utgör ett allvarligt problem för hälso- och sjukvården. Förekomsten av resistens ökar både i Sverige och i världen. Inom EU beräknas mer än 670 000 infektioner orsakade av resistenta bakterier inträffa varje år och av dessa leder cirka 33 000 till dödsfall. I Sverige rapporterades mer än 15 000 fall av antibiotikaresistens under 2019. Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner, dagens sjukvård är även beroende av effektiva antibiotika vid andra ingrepp som exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer.