Nu knoppas Organon & Co. av

Idag avslutas avknoppningen av bolaget Organon & Co. ”Det är en betydande milstolpe för både MSD och Organon. Organon är nu ett oberoende börsnoterat företag med en bred portfölj av viktiga läkemedel och produkter och är helt beredd att leverera hållbar tillväxt och värde, säger Rob Davis, koncern vd, MSD. Med ledarskap i våra tillväxtområden och vår robusta pipeline är MSD väl positionerat för stark långsiktig tillväxt, med vetenskaplig innovation som källa till vårt värdeskapande.”

MSD:s mål med avknoppningen var att skapa två patientfokuserade företag med förbättrat strategiskt och operativt fokus, ökad smidighet, förenklade verksamhetsmodeller, optimerade kapitalstrukturer och förbättrade finansiella profiler.

Vi tror att transaktionen kommer att ge betydande fördelar för både MSD och Organon och skapa värde för MSD-aktieägare. Avknoppningen förväntas möjliggöra för MSD att öka sitt fokus på viktiga tillväxtområden uppnå högre intäkter och sk EPS-tillväxt och möjliggöra ökad driftseffektivitet på cirka 1,5 miljarder dollar, som förväntas uppnås relativt över tre år, med cirka 500 miljoner dollar realiserade under 2021. I samband med avknoppningen får MSD en utdelning från Organon på cirka 9 miljarder dollar. Organon emitterade inte delar av sin stamaktie i utdelningen. MSD:s aktieägare får kontanter i stället för andelar i Organons stamaktier som de annars skulle ha haft rätt till.

Aktier i Organon kommer att noteras och börja handlas idag på New York Stock Exchange under symbolen ”OGN”. MSD:s aktier kommer att fortsätta att handlas under symbolen ”MRK”.