Möjligheter till livslångt lärande inom Life Science ska stärkas

Life Science är en bransch, liksom många andra, i förändring. Vilka nödvändiga utbildningar behövs för framtida behov? Detta undersöker nu Lunds universitet i nära samverkan med uppdragsgivaren Region Skåne.

— Det är mycket inspirerande att arbeta med att utveckla och implementera skräddarsydda utbildningar. Speciellt i detta fall när vi har förmånen att undersöka och matcha behoven hos en hel bransch, säger Victoria Rydengård. Foto: Johan Persson.

Projektet handlar om att skapa en prototyp av en kompetensutvecklingsportfölj, som är anpassad specifikt efter behoven inom Life Science-sektorn i Skåne. Projektledare Victoria Rydengård från avdelningen för uppdragsutbildning berättar att Region Skåne även tidigare har gett Lunds universitet medel för kompetensutveckling i samarbete med regionala kluster. Nu har man dock sett ett extra stort behov inom Life Science och äskat pengar för det.

– Det blev tydligt under pandemin hur sårbara vi är och hur viktigt det är med en välfungerande Life Science-bransch. Det känns väldigt betydelsefullt att kunna hjälpa till med kompetensutvecklingsbehovet och hur vi möter detta framöver, säger Victoria Rydengård, som själv disputerat inom medicinsk vetenskap och har en bakgrund som biomedicinsk analytiker.

Behovsworkshop med läkemedelsbolag och branschorganisationer

Under hösten har en milstolpe i projektet varit att genomföra en workshop tillsammans med representanter från olika läkemedelsbolag och branschorganisationer. Detta för att strukturerat kunna inventera framtidens kompetensbehov på området och hur dessa kan tillgodoses.

– Målet var att bygga en bredare palett av fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma inom Life Science-sektorn och vi tittade både på kortsiktiga och mer långsiktiga behov. Det framkom till exempel tydliga kompetensbehov på teknikområdet, såsom inom bioinformatik/AI, säger Victoria Rydengård.

Nu är tanken att designa olika typer av utbildningar och man tänker då bredare än bara uppdragsutbildning.

– Faktum är att vi redan denna höst har kört igång med en grundutbildning på temat forskningskoordinering inom klinisk forskning och läkemedelsprövning. Den designades tillsammans med Medicinska fakulteten i dialog med två referensgrupper, dels från offentlig sektor och dels från näringslivet. Men fem platser öronmärktes som uppdragsutbildningsplatser, säger Victoria Rydengård.

Samverkan – en nyckelfråga

Projektet ligger väl i linje med Lund universitets nya utbildningsstrategi, där man ser att universitetet behöver vara mer snabbfotat för att förhålla sig till samhälleliga förändringar.

– Samhället kommer att ha andra krav på utbildningar framöver. Att de ska växa fram i dialog med det omgivande samhället. Genom det här projektet har vi förmånen att undersöka behoven hos en hel bransch. Det är väldigt spännande, säger Victoria Rydengård.