MENA-regionen – en växande marknad för svenska life science-bolag

MENA-regionen – en växande marknad för svenska life science-bolag
MENA (Middle East North Africa) är en av de snabbast växande hälso- och sjukvårdsmarknaderna. Folksjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdomar ökar dramatiskt och marknadstillväxten i till exempel Förenade Arabemiraten pekar på en 60-procentig ökning (till 28 miljarder dollar) under de kommande fem åren. Ett växande antal svenska företag ser möjligheterna och i år ställde rekordmånga svenska företag ut, bland dem flera läkemedelsbolag, på Arab Health, en av världens största mässor inom life science. Syftet var att nätverka och bygga relationer med potentiella kunder och samarbetspartners.

Statistik från Kommerskollegium visar att Sveriges export av medicinska och farmaceutiska produkter har ökat med drygt 70 procent mellan år 2014 och 2017 med Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Egypten som de tre länder i MENAregionen1 som bidrar mest och som tillsammans svarar för närmare 70 procent av exporten. Det borde finnas en stor, ytterligare tillväxtpotential då de flesta av länderna i regionen uppvisar noll eller blygsamma siffror inklusive de folkrikaste länderna Irak och Iran. Flera svenska, mindre företag har redan lyckats. Ett av dessa är LifeClean, ett företag som marknadsför produkter för rengöring och desinfektion inom sjukvården. Thomas Lööw, som är vd för LifeClean, betonar betydelsen av rätt assistans för att komma in på marknaden i MENA-regionen. ”Vår marknadsanalys som vi genomförde 2015 visade att vi borde göra en satsning på, i första hand Saudiarabien. Utan kunskap om vad som krävs när det gäller regulatoriska och legala processer, hur man agerar i en annan affärskultur, hur seriös och hur transport och logistik av produktleveranser går till är man ganska vilsen. Tack vare professionellt stöd längs hela resan kunde vi leverera första containern med produkter endast 5 månader efter vårt beslut om att satsa i regionen.” Att uppnå marknadsgodkännande för läkemedel tar nog väsentligt längre tid än i exemplet ovan. Men med goda kontakter i regionen och kunskap om förutsättningarna på de olika marknaderna är det fullt möjligt.

Läs hela artikeln som PDF