Arab Health 2019 – satsningen fortsätter växa

Arab Health 2019 – satsningen fortsätter växa

Årets svenska deltagare på Arab Health 2019 i Dubai 28–31 januari visade upp ett brett utbud av produkter och tjänster från hygieniska mobila sjukhusskärmar och andra innovativa medicintekniska produkter till AI-baserade lösningar och läkemedel för sällsynta diagnoser.

För tredje året i rad organiserades The Innovation Pavilion By Sweden av Global Pharma Consulting och liksom tidigare år var intresset för svenska produkter och lösningar inom Life Science och läkemedelsområdet stort bland statliga och privata aktörer i MENA-regionen (Mellanöstern/Nordafrika). Sverige ses även som en strategisk partner för MENA-regionens snabbväxande hälso- och sjukvårdssektor, något som bekräftas av det stora antalet besökare i paviljongen, alla välbesökta aktiviteter och möten med emiratiska och saudiska beslutsfattare under de fyra mässdagarna.

I år var The Innovation Pavilion By Sweden den enda svenska paviljongen på Arab Health, ett event som drog cirka 90.000 besökare från hela världen. Ansvaret att ensam representera svenska Life Science-företag och få dem att sticka ut i mängden av alla landspaviljonger var en stor utmaning för Global Pharma Consulting. Att döma av det stora antalet besökare i paviljongen som intresserat tog del av informationen och interagerade med de utställande bolagen uppnåddes projektets ambitiösa målsättningar med råge. En viktig bidragande orsak var att paviljongen har fått fortsatt stöd av Socialdepartementet och andra myndigheter/statliga organisationer som förstärkt Sveriges välkända förhållningssätt i samarbete mellan privata aktörer, myndigheter och akademien för att gynna alla inblandade partners. Totalt välkomnade paviljongen 31 deltagare från Sverige – företag, organisationer, myndigheter och ambassader – med intresse att nå och/eller växa i MENA-regionen. Företagen representerade ett brett utbud av Life Science-tjänster och
-lösningar, bland annat infektionskontroll, diagnostiska lösningar, AI-baserade lösningar inom geriatrisk vård, virtuella läkare, kvalitetsregister, hospital management, dialys, proteser samt läkemedel.

Läs hela referatet