Medicinalier, humbugmedicin eller läkemedel – kärt barn har många namn

Innan 1900-talets början förstod man vad som avsågs med läkemedel trots att en definition saknades. Viktigast sedan slutet av 1600-talet var att apoteken inte gjorde skillnad på rika och fattiga vid utlämnandet av läkemedel och att dessa fanns tillgängliga dygnet runt alla veckans dagar. Det förra kom senare att ligga till grund för den svenska sjukvårdens etik. Det senare förvånar eftersom de flesta läkemedel fram till 1900-talet var overksamma. En definition krävdes, först när läkemedlens ekonomiska betydelse i samhället växte. Anders Cronlund som skrivit ett flertal artiklar om medicinsk historia reder här ut begreppen.

Begreppet läkemedel definieras för första gången i apoteksvarustadgan, som beslutades av riksdagen 1913: Läkemedel är vara avsedd att vid utvärtes eller invärtes bruk förebygga, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom hos människor eller djur. Definitionen stod sig till 1962 då tillägget påvisa (diagnostika) tillkommer. I nuvarande läkemedelslag från 2015, som återfinns på Läkemedelsverkets hemsida, definieras läkemedel något utförligare men med samma kärna.

Ordet läkemedel har använts länge. Det förekommer i avhandlingari mitten av 1700-talet och senare i Medicinalstyrelsens kungörelser. Fram till avmonopoliseringen 2009 var läkemedel en apoteksvara men då släpptes ett begränsat urval till dagligvaruhandeln. Verbet läka har okänt ursprung, men föregångaren lækia förekom i fornsvenskan.

Medicin, drog och medel
Medicin är ett annat begrepp för läkemedel. Det ingår i titeln på en 1672 utgiven skrift av Johan Utterman: Huus- Medicin. Begreppet användes även i sammansättningen Medicinal-taxa. Kungörelser från 1700-talet innehåller termer som medicinalvaror och medicinalier. Medicin kom att ingå i många sammansättningar under 1900-talet, som patentmedicin (ofta synonymt med farmacevtisk specialitet), humbugmedicin och hostmedicin. En form av humbugmedicin utgjordes av arcana, vilket avsåg läkemedel med hemligt innehåll. En liknande form var superstitieusa, vidskepelsemedel. Även homeopatika hör till denna katagori.

Läs hela artikeln