Maxa din inre potential!

Maxa din inre potential!

”I händelse av ett tryckfall i kabinen kommer det att falla ned syrgasmasker från panelen ovanför dig. Tänk på att sätta på dig din egen andningsmask först och andas normalt – innan du kan hjälpa andra ombord.” Du känner säkert igen texten från säkerhetsgenomgången ombord på ett flygplan och det är precis det som ”att maxa din inre potential” handlar om. Varför det är viktigt att ta hand om sig själv för klarar ledarskapsexperten Thomas Lundqvist i denna artikel.

Självledarskap innebär att se och utveckla sig själv – innan du kan hjälpa andra! Personligen var jag fokuserad på att utveckla andra tills jag insåg att jag själv behöver utvecklas för att jag verkligen ska kunna utveckla någon annan. Jag hade gjort precis tvärtom och det fungerade mycket bra … tills det inte fungerade alls. Jag tappade luften helt och kunde inte andas. Kanske är det något liknande du känner just nu? Många som jag träffar upplever oberoende av varandra en stor stress just nu. Det kan så klart bero på en mängd olika saker, men det finns som jag ser det en gemensam nämnare i alla de fall jag stöter på i mitt arbete som föreläsare. Det är en okunskap om vad vi saknar och behöver för att inte hamna i detta problem.

Maslows behovstrappa
Allt vi människor bygger kräver en bra grund. Bygger du ett hus får du inte slarva med grundarbetet. Då blir inte konstruktionen stabil över tid. Samma sak gäller när du ska bygga dig själv och maxa din inre potential. Utan en stabil grund att stå på kommer det arbete du lägger ner på ditt självledarskap och maxa din potential att vara tämligen meningslöst. Vi måste därför utgå ifrån vad som skapar en stabil grund.Du känner säkert till Maslows behovstrappa eller behovshierarki. Abraham Maslows forskning om våra grundläggande behov är legendarisk och enligt den kan alla våra behov delas in i fem kategorier. Behoven kan existera samtidigt men behov i de högre kategorierna blir inte viktiga förrän lägre placerade behov har uppfyllts.

Första steget i trappan symboliserar våra fysiologiska behov, de som brukar kallas för vår instrumentella trygghet. Det är mat, vatten, luft, sömn och så vidare. Jag kan inte nog understryka vikten av att tillfredsställa dessa behov. Se till att äta näringsrik mat och i möjligaste mån undvika snabbmat och tomma kalorier. Tänk också på att dricka mycket mer än du gjort tidigare. Det har nämligen visat sig att de allra flesta inte får i sig tillräckligt med vatten över ett dygn. Ett bra tips är således att alltid ha en vattenflaska nära till hands. Behov av luft låter kanske lite löjligt men i det här fallet kan du tolka det som att du behöver mer frisk luft. Regelbundna promenader eller att du börjar skogsbada (ursprungligen ett japanskt begrepp som innebär att du ”badar” i skogen och inandas frisk luft) är klokt. Alltför ofta sitter vi instängda i dåligt ventilerade lokaler, med för mycket folk och för lite luft. Så nu är det dags för ”walkshops” istället för ”workshops”.

Läs hela artikeln som PDF