Ett mänskligare varumärke skapar möjligheter

Ett mänskligare varumärke skapar möjligheter
Har du tänkt på att ert varumärke kan vara en avgörande nyckel till högre lönsamhet, nöjdare kunder och mer engagerade medarbetare? För att bygga ett långsiktigt varumärke, så gäller genuinitet och trovärdighet. Det når ni bara om varumärket byggs inifrån och ut, med en stadig grund och med stort fokus på medarbetarna som ambassadörer. Läs mer i denna artikel av Anna-Karin Lingham, varumärkesexpert, föreläsare och skribent.

Det händer att jag hör någon entusiastiskt säga ”Vilket snyggt varumärke!” när de ser en logotyp. Jag tänker direkt att det kan finnas en riktigt stor lönsamhetspotential i den organisation där personen arbetar. Uppfattningen om vad ett varumärke är säger mycket om både nuläge och framtida möjligheter. Det är spännande! Det finns forskning från Lunds universitet som säger att en organisation som ser varumärket som navet för hela verksamheten är dubbelt så lönsam som den som jämställer varumärket med logotypen. Ett varumärke innehåller så mycket, både på strategisk nivå och i de minsta taktiska detaljerna. Visionen, produkterna och tjänsterna, processerna, marknadsföringen … Och människorna. Inte minst människorna. Låt oss ägna den här stunden åt dem, de allra viktigaste ambassadörerna för varumärket. Där kan det finnas glimmande guld att gräva fram. En dold guldgruva Många av oss har tagit del av Gallupundersökningen som säger att endast 16 procent av oss svenskar känner sig engagerade på jobbet. Det har naturligtvis konsekvenser för både verksamheten och varumärket. När vi är engagerade når vi bättre resultat i form av nöjdare kunder, bättre dynamik i organisationen, effektivare samarbeten och totalt sett en högre lönsamhet. Motsatsen – när vi är oengagerade – kan kosta organisationen enorma summor. I många organisationer finns upparbetade rutiner och processer för att stärka relationen med kunder och för att hitta nya. Kanske finns en skicklig säljkår som lyssnar på kundens behov, erbjuder lösningar och når avslut som är bra för båda parter. Men uppskattar vi och tillvaratar den dolda säljkåren i organisationen? Jag tänker på den superkraft som finns i varje engagerad kollega som sprider information och associationer om organisationen på sitt eget sätt, både på jobbet och på fritiden.

Läs hela artikeln som PDF