Medivir utser Magnus Christensen som tillförordnad vd

Medivir AB meddelar att styrelsen idag utsett Magnus Christensen, Medivirs CFO, som tillförordnad vd för Medivir. Magnus har varit CFO i bolaget sedan 2019 och tillträder sin nya roll i samband med Medivirs årsstämma den 5 maj 2021. Magnus behåller samtidigt rollen som CFO.    

Som tidigare kommunicerats kommer Yilmaz Mahshid att lämna sin befattning som vd vid årsstämman 2021. Medivirs valberedning föreslår att Yilmaz Mahshid väljs in i styrelsen vid årsstämman. Styrelsens rekryteringsprocess av en ny vd har inletts.

Magnus Christensen

–  Magnus Christensen har varit en central och mycket viktig medarbetare i Medivir under en för bolaget spännande och dynamisk period. Jag har ett utomordentligt starkt förtroende för att Magnus och teamet på Medivir kommer att fortsätta driva bolaget på bästa sätt. Samtidigt pågår rekryteringsprocessen av ny vd, säger Medivirs styrelseordförande Helena Levander.

För mer information, vänligen kontakta
Helena Levander, styrelsens ordförande
Telefon 070-817 97 88
E-mail: [email protected]