Lena Ternrud börjar hos PharmaRelations som Senior Pharmacovigilance Specialist.

Lena Ternrud börjar hos PharmaRelations som Senior Pharmacovigilance Specialist. PharmaRelations stärker genom förvärvet sin roll inom Pharmacovigilance (PV) och utökar möjligheten för läkemedelsföretag att hyra senior PV-expertis och få stöttning inom farmakovigilansområdet.

Lena har en 12 års erfarenhet inom farmakovigilans varav drygt 4 års erfarenhet från myndighet. Tidigare erfarenheter inkluderar även arbete med läkemedelsupplysning, projektledning, regulatoriskt- och kvalitetsarbete. Lena har genomfört inspektioner där Läkemedelsverket är ansvarig myndighet på EU-nivå och har utfört/observerat i inspektioner i samarbete med andra myndigheter. Hon kommer senast från en tjänst som Farmakovigilansinspektör med på Läkemedelsverket och har varit Sveriges representant i arbetsgruppen för veterinära farmakovigilansinspektörer på europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Lena har även varit med i Läkemedelsverkets interna arbetsgrupp för implementering av det nya veterinära regelverket för bland annat farmakovigilans där gruppen arbetat fram förslag på genomförandeakter (Implementing Acts), europeiska vägledningar och nationella lagändringar inom farmakovigilans.

Vi är mycket glada för det tillskott som Lena Ternrud bidrar med till PharmaRelations i form av kompetens, kunskap och nätverk inom farmakovigilansområdet.” säger Fredrik Anjou, CEO på PharmaRelations.

För mer information vänligen kontakta

Ulrika Lundahl, ulrika.lundahl@pharmarelations.se, tel. 070-165 22 54 or
Lena Ternrud, lena.ternrud@pharmarelations.se, tel.070-165 22 50