Medarbetare och ledare inte överens om ledarens roll

Medarbetare och ledare inte överens om ledarens roll– det är inte ledarna heller, faktiskt

Är ni överens om ledarens betydelse på jobbet? Jon Forsell, föreläsare och workshopledare, har frågat tusen personer och fyrtio procent anser att ledarrollen är viktigare än andra roller i gruppen medan femtio procent att det finns andra roller som är lika viktiga (tio procents bortfall). Men det finns intressanta skillnader, vilka han beskriver i denna artikel.

Av dessa tusen är cirka trehundrafemtio ledare och sexhundrafemtio medarbetare och när vi tittar på hur de här grupperna har svarat, så är skillnaderna mycket intressanta. MEDARBETARNAS resultat är detsamma som för hela gruppen (fyrtio/femtio). Men av LEDARNA anger bara tjugofem procent att ledarrollen är viktigare än andra roller i gruppen. Hela sextiofem procent av ledarna anser att det finns andra roller som är lika viktiga. Medarbetarna tillmäter alltså ledarrollen större betydelse än vad ledarna själva gör och ledarna är inte heller överens om rollens betydelse. Och situationen blir än mer komplex när vi beaktar att vi har delade uppfattningar om olikheters effekt på teamprestation.

Olika uppfattningar kring olikheter
Bland de tusen anger fyrtio procent att de tror att team presterar bäst om det finns tydliga olikheter och trettio procent att team presterar bäst när de strävar efter konsensus (trettio procent har inte angivit någon tydlig, tolkningsbar uppfattning). Det finns alltså stora skillnader i den här frågan, dock är resultaten samma för ledare och medarbetare i denna fråga.

Måste vi vara överens?
Nej, men vi behöver förstå att vi inte är överens om allt, att andra tycker olika, att vi behöver förstå de här olikheterna
– och att vår egen uppfattning inte alltid är ett bra recept på hur vi ska arbeta, organisera oss eller leda.

Läs hela artikeln som PDF