Läkemedelspriser i USA

Läkemedelspriser i USA
Jacob Tellgren, Chief Marketing Officer MSD International och baserad på MSD:s huvudkontor i USA, är inte bara en av medarbetarna i PI:s redaktionsråd utan bidrar även med intressanta krönikor utifrån sitt perspektiv från andra sidan Atlanten.

flera gånger uttalat sig kritiskt både i tal och på Twitter om hur prisnivåerna negativt påverkar amerikanska patienter. När Ken Frazier, koncernchef för Merck & Co. Inc., lämnade presidentens Manufacturing Council (vilket för övrigt även dåvarande koncernchefen för 3M, svensken Inge Thulin, gjorde) tog det inte lång stund innan Donald Trump yttrade sig via Twitter. Hur kommer det sig att läkemedelsindustrin i USA kan upprätthålla dessa prisnivåer trots att även det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet dras med stora utmaningar och på intet sätt är ett alltigenom välfungerande system? Jag kan inte ge en heltäckande och detaljerad förklaring, men det finns några avgörande och viktiga skillnader och förutom prisnivåerna finns andra stora skillnader i hur systemet fungerar och hur det är uppbyggt. Till att börja med och som jag nämnde i inledningen så måste man komma ihåg att de priser som verkligen gäller, det vill säga nettopriserna, i många fall är avsevärt lägre, ibland ges upp till 70–80 procent i rabatt. Rabattnivåerna är naturligtvis inte officiella och det finns ingen heltäckande statistik på de exakta nivåerna. Vidare finns i USA inget officiellt pris på samma sätt som det gör i nationella eller regionala subventionssystem, vilka ofta är mestadels skattefinansierade. I Sverige är vi vana vid att TLV fastställer ett pris som för öppenvårdsläkemedel sedan i stort sett gäller för hela landet. Motsvarande nationellt pris finns inte i USA. Istället förhandlar olika försäkringssystem med tillverkarna och här är det delvis andra mekanismer som gäller. I och med att sjukvårdsförsäkringar är något man antingen betalar för själv, eller har som förmån i sin anställning, är det en helt annan konkurrenssituation som uppstår där försäkringsbolag i stor utsträckning konkurrerar om kunder genom att erbjuda så heltäckande förmåner som möjligt där vilka läkemedel och behandlingar som ingår givetvis är en del i konkurrensen om kunderna. Som isolerad företeelse är denna del av det amerikanska systemet ur mitt personliga perspektiv positiv. Det som i Sverige och många andra länder tar väldigt lång tid att föra in i klinisk vardag, går i allmänhet fortare i USA, delvis tack vare konkurrenssituationen mellan olika försäkringsbolag.

Läs hela artikeln som PDF