Läkemedelsbolagen höjer priserna på 350 produkter i USA

De stora läkemedelsjättarna, däribland Pfizer och Astra Zeneca, höjer priserna på över 350 produkter i USA nu i januari. Det rapporterar Reuters och hänvisar till data från analysfirman 3 Axis Advisors.
Prisjusteringarna sker också samtidigt som Bidens regering inför en lag om inflationsminskning (IRA). Lagen gör det möjligt för regeringens sjukvårdsprogram Medicare att förhandla om priserna direkt för vissa läkemedel från och med 2026. Läkemedelssektorn brottas också med inflation och begränsningar i leveranskedjan vilket har lett till högre tillverkningskostnader.
Höjningarna gäller listpriser.
Under förra året omfattade höjningarna 1 400 produkter och snittpriset justerades upp med 6,4 procent. Medianpriset höjdes med 4,9 procent. Det var den största höjningen som inträffat sedan 2015.
USA är världens största marknad för läkemedel.