Läkarförbundets nya sjukvårdspolitiska program blickar framåt i osäker terräng

Läkarförbundets nya sjukvårdspolitiska program blickar framåt i osäker terräng
Läkarförbundet har under den gångna vintern tagit fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program. Det senaste togs fram för 12 år sedan. I den snabbt föränderliga värld vi numera lever räknar man med en betydligt kortare livslängd, fem år, för det nya programmet. Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future, har träffat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren för ett samtal om framtidens hälso- och sjukvård.

Framtidens hälso- och sjukvård handlar om den så kallade nätverkssjukvården – ett begrepp som exempelvis Stockholms läns landsting arbetar mycket med i sitt framtidsarbete. Och i den världen blir det mycket angeläget att fundera över och arbeta med, interaktionen mellan individ och institution. Nya arenor och principer växer fram för hälsoskapandet och många företag satsar stort på att ta en plats i det nya ekosystemet av aktörer i en allt mer digitaliserad hälso- och vårdvärld.Det talas allt mer om den personcentrerade vården. Med det menas ett partnerskap mellan patient/anhörig och professionella vårdare samt att var en har sin expertis som man för in i partnerskapet. Patienten är en person och dokumentationen ska vara strukturerad. Väldigt sällan, om någonsin, ser man dock beskrivningar av hur det ska gå till i en värld där den nya tekniken ger så mycket mer fakta kring den enskilde individen. Med tiden blir också frågan om var vården ska bedrivas allt viktigare. Tanken med den framtida vården, oavsett om den kallas nätverkssjukvård eller inte, är att den i ökande utsträckning ska bedrivas på annat ställe än i sjukvårdens
lokaler. En vårdvärld där färre händer ska göra mer och/ eller helt enkelt jobba på ett annat sätt.

Läs hela artikeln som PDF