Kreativt, medvetet ledarskap

”Vad har jag tackat ja till nu? Hinner jag? Vi får se. Det kanske löser sig…?” Är detta frågor du ställer dig ibland? Lär dig mer om skillnaden mellan kreativt och reaktivt ledarskap i denna artikel av Pär Skoglund Finquist.

För mig som person är det viktigt att vara omtyckt. Jag bryr mig helt enkelt mycket om andra. Det har lett till att jag ibland sagt ja till saker utan att jag tänkt efter om jag verkligen har tid med det. Det har också lett till att jag inte alltid varit tillräckligt rak och stått för mina åsikter i diskussioner för att inte trampa folk på tårna eller bli ovän. Som chef lade jag alltför mycket energi på att vara till lags och det hindrade mig i mitt ledarskap. Medarbetarna behövde att jag brydde mig om på ett annat sätt vilket jag lärde mig när jag utbildade mig till coach:
Jag fick insikten om att det finns ett annat sätt att bry sig om.

Hur jag kan utmana människor som skapar ett lärande som stannar kvar hos individen och ger resultat på lång sikt innebär inte att stryka män niskor medhårs. Det krävs ett annat ledarskap – ett mer medvetet ledarskap. Ett ledarskap som författarna och forskarna bakom boken Mastering Leadership, Robert ”Bob” Anderson och William Adams, kallar ”Creative Leadership”. Termen kan inte rakt översättas till svenska eftersom kreativ betyder att skapa idéer. En svensk term jag använder för att beskriva ”Creative Leadership” är medvetet kreativt ledarskap. Creative Leadership är bättre anpassat till de allt mer komplexa ledarskapsutmaningar vi möts av i dagens organisationer. Ett annat sätt att se på detta ledarskap är det soliga ledarskapet. Och precis som det fungerar i naturen, finns det sol finns det också skugga. Kan du känna igen dig i några av dessa påståenden?

Du behagar andra genom att säga ja till uppdrag du egentligen inte har tid till för att bli omtyckt.
Eller reagerar du överdrivet självsäkert eller arrogant i en diskussion när du i själva verket känner dig osäker.
Eller utför du teamuppgifter själv ”så att det blir något gjort”.

Jag är säker på att många i någon utsträckning kan känna igen sig i några av dessa beteenden. Då använder du det ledarskap som vi kan kalla reaktivt ledarskap, ett ”mer skuggigt” ledarskap. Det är därmed inte sagt att detta ledarskap är något mörkt som vi till alla pris skall undvika. Se det istället som ett ledarskap som kan skugga och hindra de mer vackra delarna
av dig att synas och växa. Syftet med den här artikeln är att beskriva kreativt och reaktivt ledarskap och belysa när respektive ledarskap är effektivt. Jag vill också beskriva hur man kan gå tillväga för att bli mer medveten i sitt ledarskap, hur man oftare kan verka från ett kreativt än reaktivt tankesätt. Jag kommer beskriva hur det kreativa och reaktiva ledarskapet är kopplat till 3 ”sanningar” om ledarskap, framgångsfaktorer för ett mer effektivt personligt och hållbart ledarskap. Ledarskap handlar om energi, balans och val. Slutligen kommer jag att resonera kring vad man konkret kan göra som individ och organisation för att utveckla ett mer kreativt ledarskap.

Läs hela artikeln