4 kommunikationssanningar för ökad arbetsglädje och bättre resultat

4 kommunikationssanningar för ökad arbetsglädje och bättre resultat
Människan är en kommunicerande art, men ofta fungerar inte kommunikationen som vi önskar. I denna artikel presenterar motivations- och kommunikationsexperten Antoni Lacinai fyra universella kommunikationssanningar som är värda att reflektera över.

Kommunikation är ett stort ord. Omöjligt att rama in helt och hållet. Öppnar du dörren med en skylt där det står Kommunikation, kommer du in i en sal fylld med nya dörrar. Analogt och digitalt. Skrivet och talat. Internt och externt. Verbalt och ickeverbalt. Det vi säkert vet är att ingen människa är en ö. Vi är en kommunicerande art. Kommunikation mellan människor är som elektricitet i ett modernt samhälle. Utan den dör vi. Men hur kommer det sig att det klickar med vissa människor? Och varför skär det sig med andra? Vad är det som gör att en del verkar nå resultat snabbare och lättare? Varför kan några skapa ett bättre samarbetsklimat och vara vassare på att leda människor än andra?

Jag har studerat det jag kallar för analog kommunikation på olika sätt de senaste tjugofem åren. Vad du säger, hur du ser ut, hur du låter och hur du lyssnar. Det är min yrkespassion och viktiga ingredienser för alla som vill leda, sälja och samarbeta. Jag har funnit att det finns tre begrepp som gör dig till en riktigt bra kommunikatör. Vill du bli riktigt bra på det, då ska du kommunicera med:
Energi, så att jag tror att du tror. För varför skulle jag annars tro?
Empati, så att jag känner att du förstår mig. Då kan jag lättare lyssna på dig.
Tydlighet, så att du tar bort så många missförstånd som möjligt.

Genom åren har jag också samlat på mig ett antal sanningar, principer eller framgångsfaktorer inom kommunikation. Du ska få fyra generella, universella sanningar som du kan reflektera över i din roll och funktion på jobbet. Ratta in på ”radiokanalen” WII FM (What’s In It For Me?) när du läser detta: På vilket sätt kan du ha nytta av det här i din roll som chef, säljare, marknadsförare, affärsutvecklare, produktledare, chef, laboratorieassistent, forskare osv?

Läs artikeln som PDF