Nationell konferens om kliniska studier

Nationell konferens om kliniska studier
Nationell konferens om kliniska studier är en årlig mötesplats för kunskapsut byte och nätverkande och riktar sig till personer som arbetar inom akademi, hälso- och sjukvård och industri. Karolinska Trial Alliance (KTA) var regional värd för årets konferens som arrangerades i Stockholm den 7–8 september med temat ”Framtidens kliniska studier”. Föredragen sammanfattas här av Charlotte von Heijne Widlund och Hanna Karlsson, projektledare på Karolinska Trial Alliance.

Maria Englund, nodföreståndare Karolinska Trial, hälsade konferensdeltagarna välkomna och uttryckte förhoppning om att konferensen skulle leda till nya samarbeten mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri. Jan-Inge Henter, FoU-direktör Karolinska Universitetssjukhuset och professor i pediatrik, underströk betydelsen av kliniska studier inom medicinsk forskning, att dagens FoU är morgondagens sjukvård och personalförsörjning och därmed är det avgörande att forskningen bedrivs på rätt sätt och med rätt metoder. Jan Andersson, forskningsdirektör Stockholms läns landsting, anförde att de två senaste regeringarna satsat och byggt upp nya infrastrukturer för forskning och framförde i detta sammanhang Läkemedelsverkets effektiva organisation. Vidare nämndes, såsom viktiga satsningar, en gemensam biobank (biobank Sverige) som för närvarande byggs upp, liksom SciLifeLab, Vårdguiden 1177, nationella kvalitetsregister, SP Process Development och SweTox. Öppningsanföranden Karin Röding, statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson minister för högre utbildning och forskning, började med att peka på regeringens prioritering av medicinsk forskning i allmänhet och klinisk forskning i synnerhet. Hon nämnde den snabba utvecklingen av kunskap och att samverkan är en av nycklarna till att ge forskning genomslag samt att framtidens kliniska studier i allt högre grad kommer att involvera patienter som deltagare och även som delaktiga i frågeformulering. Karin framhöll att det finns en grundläggande syn över partigränser vad gäller vikten av forskning och dess förutsättningar och pekade bland annat på regeringens intensiva arbete med att få EMA till Sverige samt att nya forskningsanläggningar byggs upp, vilket förutspås attrahera Life Science-industri till Sverige. Karin underströk vikten av att ge de bästa förutsättningarna för forskare att bedriva högkvalitativ forskning och att genom nationell samverkan samla den kompetens som Sverige besitter.

Läs hela artikeln som PDF