KI SCIENCE PARK – störst på läkemedelsutveckling

Sedan starten för nio år sedan har KI Science Park, med anläggningar i Solna och Flemingsberg, växt till att omfatta över 90 företag. Närheten till branschkollegor och till forskningen vid Karolinska Institutet är uppenbart lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag. Av den senaste upplagan av The Swedish Drug Development Pipeline framgår att KI Science Park nu är Sverigeledande i branschen ifråga om läkemedelsutveckling.
– Med närmare 700 talanger som jobbar i bolagen som i sin tur dessutom anlitar konsulter med olika typer av specialistkompetens står KI Science Park för ett betydande bidrag till sysselsättningen i regionen, säger Märit Johansson. Sedan blir det förstås inte sämre av att bolagens omsättning ökar kraftigt. Stärkt intresse från investerare Den växande forskningsparken är högaktuell på flera sätt. Nyligen arrangerades KI Science Park Day, som har utvecklats till en av de viktigaste mötesplatserna för investerare och växande life science-bolag. Dagen rönte ett rekordstort intresse i år med 20-talet investerare och 18 utställare på plats, avsevärt fler än tidigare. Även representanter från Big Pharma prioriterar KI Science Park Day som samlade över 420 deltagare.
– Vi ser ett förstärkt intresse för life science från investerare både här hemma och internationellt, säger Stefan Berg, Project Director på KI Science Park och huvudansvarig för arrangemanget. Det viktigaste för oss är att erbjuda möjligheten till kontakter som förhoppningsvis kan leda vidare till konkreta samarbeten.

Läs hela artikeln som PDF