Karin Meyer leder Apotekarsocietetens förändring

Karin Meyer leder Apotekarsocietetens förändring
En ideell medlemsorganisation och en modern mötesplats för alla som är verk – samma i läkemedelsbranschen. Så beskriver Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten, organisationens roll. Sedan hon tog över ledningen för snart tre år sedan har mycket hänt i de anrika  lokalerna på Wallingatan i centrala Stockholm. Och förändringarna fortsätter – inte minst i form av strategiarbetet Apotekarsocieteten 2025.
– Vi måste tydliggöra vilka vi är och vad vi står för, och vi måste vara relevanta för både våra medlemmar och andra intressenter i vår omvärld, säger Karin Meyer.

Karin Meyer disputerade i farmakologi 1994 och tillbringade sedan en post doc-period i USA. När hon kom hem igen var hon fullt övertygad om att det var forskningen hon skulle satsa på.
– Men jag fick inte en krona i anslag, säger hon med ett befriande skratt. Och så här i backspegeln var det nog lika bra. Det gav mig möjligheten att istället utveckla mina styrkor i skärningspunkten mellan vetenskap och affärsutveckling. Karriären började på dåvarande Astra Pain Control med prövningar i så tidig fas att de betecknades som fas 0.
– Jag lärde mig hantverket kring kliniska prövningar och läkemedelsutveckling på Astra. Det var fyra oerhört värdefulla år. Sedan följde en längre period på Quintiles med bland annat VD-uppdrag på skandinavisk nivå. Där fick Karin Meyer utlopp för sitt stora intresse för ledarskapsfrågor och styrelsearbete, och utmaningarna var i högsta grad globala. Dörren till den inhemska life science-marknaden öppnades i och med en tjänst som ansvarig för affärsutveckling och investeringar vid holdingbolaget knutet till Uppsala universitet. Samtidigt som hon engagerade sig i externa styrelseuppdrag som en del i den egna utvecklingen tog Karin Meyer ofta också aktiv del i det styrelsearbete som bedrevs i de start up-bolag som föddes och växte i innovationsmiljön.

Läs hela artikeln som PDF