Jonas Ålebring ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige

Jonas Ålebring leder sedan september 2021 Pfizers medicinska avdelning i Sverige. Jonas, som är specialist inom anestesi och intensivvård, har erfarenhet både från kliniskt arbete, forskning och styrelsearbete och kommer att fokusera på att patienter snabbare får tillgång till innovativa behandlingar och vacciner.

Jonas är utbildad läkare och specialist inom anestesi och intensivvård och kommer närmast från Novartis där han var medicinsk rådgivare inom klinisk forskning. Som tidigare ordförande i Sveriges Yngres Läkares Förening (SYLF) och styrelseledamot i Sveriges Läkarförbund har han ett omfattande nätverk och erfarenhet från organisationsledning och opinionsbildning. Jonas ingår i Pfizers svenska ledningsgrupp.

Jonas Ålebring

– Det är verkligen stimulerande och spännande att få kombinera min kliniska erfarenhet med erfarenhet från styrelsearbete och affärsfokus på ett av världens mest forskningsintensiva läkemedelsbolag. Jag brinner för att kombinera ledarskap, innovation och bidra till att förbättra livet för patienter, säger Jonas Ålebring.

Jonas Ålebring är utbildad läkare vid Lunds universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm med fokus på innovation och entreprenörskap. Jonas tillträdde tjänsten om medicinsk direktör i september 2021.

– Den medicinska utvecklingen sker i snabb takt och vi står inför stora medicinska genombrott med potential att revolutionera vården av vissa sjukdomar. Under pandemin har värdet av innovation såsom nya mediciner och vacciner blivit oerhört kännbart och samverkan mellan företag, akademi, hälso- och sjukvård och myndigheter har accelererat och fördjupats. Genom att ta tillvara den ökade samarbetsviljan och de möjligheter digitaliseringen innebär kan vi bidra till att patienter får tillgång till nya effektiva läkemedel och vaccin snabbare. Förutom sin medicinska expertis har Jonas spetskompetens inom innovation och entreprenörskap och ska bidra till att gemensamt bygga ett effektivt ekosystem som fortsätter att prioritera forskning, samarbeta med och stötta vården och patienter i Sverige, säger Malin Parkler, VD på Pfizer i Sverige.