Pfizer lanserar ”An Accord for a Healthier World” för att minska ojämlikheter i hälsa för 1,2 miljarder människor i 45 låginkomstländer

Pfizer lanserar nu “An Accord for a Healthier World”. Ett initiativ som syftar till att tillhandahålla alla Pfizers patenterade, innovativa läkemedel och vacciner som finns tillgängliga i USA eller EU till självkostnadspris till 1,2 miljarder människor i 45 låginkomstländer. Programmet har som mål att kraftigt minska de hälsoojämlikheter som existerar mellan många låginkomstländer och resten av världen.

  • Pfizer kommer att tillhandahålla alla sina nuvarande och framtida patentskyddade läkemedel och vacciner som finns tillgängliga i USA eller EU till självkostnadspris till 45 låginkomstländer.
  • Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal och Uganda är de första fem länderna som anslutit till överenskommelsen. Tjänstemän inom hälso- och sjukvården i dessa länder kommer att hjälpa till att identifiera och lösa hinder inför utrullningen i alla de 45 låginkomstländerna.
  • Pfizer uppmanar globala ledare och organisationer att gå med i överenskommelsen, så att deras expertis och resurser kan bidra till att minska ojämlikheter i hälsa och hjälpa till att skapa en hälsosammare värld för 1,2 miljarder människor.

– Som vi lärde oss under den globala utrullningen av covid-19-vaccin är tillgång till läkemedel och vacciner bara det första steget i att hjälpa patienter. Vi kommer att arbeta tillsammans med globala hälsoledare för att göra förbättringar inom diagnostisering, utbildning, infrastruktur, lagerhållning med mera. Först när alla hinder är undanröjda kan vi få ett slut på hälsoorättvisorna och verkligen leverera för alla patienter, säger Pfizers koncernchef Albert Bourla.

Länderna i överenskommelsen omfattar alla 27 låginkomstländer samt 18 lägre medelinkomstländer som har gått från låg- till lägre medelinkomstklassificering under de senaste tio åren. Pfizer kommer att arbeta tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal i Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal och Uganda för att få insikter och identifiera möjligheter för att säkerställa att alla läkemedel och vacciner kan nå de behövande. Detta kommer att omfatta expertis för att stödja diagnostisering, utbildning och fortbildning inom hälso- och sjukvården tillsammans med hantering av leveranskedjan och andra infrastrukturförbättringar. Lärdomar från dessa fem länder kommer sedan att användas för att stödja implementeringen i de övriga 40 länderna.

Pfizer kommer också att samarbeta med deltagarna i programmet för att identifiera snabba och effektiva vägar till registrering och upphandlingsprocesser för att minska den längre tid det kan ta att göra nya läkemedel och vacciner tillgängliga i dessa länder.

Enligt överenskommelsen har Pfizer åtagit sig att tillhandahålla 23 läkemedel och vacciner som behandlar infektionssjukdomar, vissa cancerformer, sällsynta och inflammatoriska sjukdomar. Genom att göra dessa läkemedel och vacciner mer lättillgängliga finns potential att behandla icke-smittsamma sjukdomar och infektionssjukdomar som skördar nästan en miljon människors liv årligen i dessa länder, samt kroniska sjukdomar som avsevärt påverkar livskvaliteten hos minst ytterligare en halv miljon[1]. I takt med att Pfizer lanserar nya läkemedel och vacciner kommer dessa produkter också att ingå i portföljen till självkostnadspris.

Överenskommelsen syftar också till att ge snabbare tillgång till Pfizers framtida läkemedel och vacciner till självkostnadspris i de 45 länderna, särskilt de för behandling av sjukdomar som oproportionerligt påverkar den globala hälsan. Som ett led i detta åtagande stödjer Pfizer, med finansiering från Bill & Melinda Gates Foundation, arbetet med att utveckla vaccinkandidater för förebyggande av grupp B streptokocker (GBS), som är en av de främsta orsakerna till dödfödda barn och dödlighet bland nyfödda i låginkomstländer. Man diskuterar också möjligheter att stödja utvecklingen av vaccin mot Respiratory Syncytial Virus (RSV), ytterligare ett vaccin för gravida kvinnor.

– Alla, oavsett var de bor, borde ha samma tillgång till innovativa, livräddande läkemedel och vacciner, säger Bill Gates, vice ordförande i Bill & Melinda Gates Foundation. Accord for a Healthier World kan hjälpa miljontals människor i låginkomstländer att få de verktyg de behöver för att leva ett hälsosamt liv. Pfizer är ett föredöme för andra företag att följa.

– Snabb och prisvärd tillgång till de mest avancerade läkemedlen och vaccinerna är en hörnstenen för en rättvis global hälsa. Pfizers åtagande enligt överenskommelsen sätter en ny standard i detta avseende. I kombination med ytterligare investeringar för att stärka afrikanska folkhälsosystem och läkemedelsmyndigheter är överenskommelsen ett viktigt steg mot hållbar hälsosäkerhet för länder på alla inkomstnivåer, säger Rwandas president Paul Kagame.

– Vi måste fortsätta att sträva efter högkvalitativ hälso- och sjukvård för att alla människor ska kunna leva längre och hälsosammare liv, säger Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Det kommer att kräva ett starkt samarbete mellan offentlig och privat sektor. Vi är stolta över att ansluta oss till denna överenskommelse för att arbeta tillsammans mot detta viktiga mål.

– Senegal stöder lanseringen av An Accord for a Healthier World för att förbättra ojämlikhet i hälsa och behandlingsresultaten för folket i vårt land och över hela världen, säger Senegals president Macky Sall. Tillsammans kommer vi att arbeta för en bättre värld.

– Det fantastiska med denna överenskommelse är att den hjälper låginkomstländer utan att kränka deras värdighet och handlingskraft, då det är ett sant partnerskap som innebär att Pfizer och länder som Malawi delar bördan av kostnader och arbetsuppgifter i produktion och leveranser som kommer att rädda miljontals liv. Det är så alla globala problem borde hanteras, säger Malawis president Lazarus Chakwera.

– Det är dags att åtgärda hälsoorättvisorna, säger Ugandas president Yoweri Museveni. Uganda är stolt över att ansluta sig till överenskommelsen, och vi är fast beslutna att arbeta med Pfizer och alla partners för att hitta nya sätt att ta itu med utmaningarna kring tillgång till läkemedel och vacciner.

Läs mer om initiativet på Pfizers globala webbplats.

[1]Interna beräkningar baserade på data som samlats in via https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

2 Eligibility (gavi.org)