Devyser utser Fredrik Alpsten till ny VD

Devyser, ett svenskt globalt diagnostikföretag, tillkännager utnämningen av Fredrik Alpsten som ny VD från och med den 1 september. Ulf Klangby, nuvarande VD och grundare av Devyser, fortsätter som COO och styrelseledamot i Devyser.

Fredrik Alpsten har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-branschen, främst hos börsnoterade företag. Hans erfarenhet omfattar sex år som CFO för Boule Diagnostics, noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista, och VD för Boule Diagnostics amerikanska dotterbolag Clinical Diagnostic Solutions Inc. Tidigare befattningar inkluderar även CFO och vice VD för det noterade medicintekniska företaget IRRAS, och senast CFO för bioteknikföretaget AlgiPharma.

Fredrik Alpsten

Fredrik Alpsten har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

”Jag är väldigt glad att ta mig an den här utmaningen med Devyser. Företaget har en mycket konkurrenskraftig produktportfölj och produkter i utvecklingsfas i kombination med en stark försäljningstillväxt och en skalbar affärsmodell. De snabba framstegen inom DNA-sekvenseringsteknik har öppnat stora marknadsmöjligheter för mycket exakt diagnostik och Devyser har förutsättningar att vara en nyckelaktör inom detta område. Jag ser också fram emot att arbeta nära Ulf Klangby och resten av teamet som har skapat ett fantastiskt företag”, säger Fredrik Alpsten, nyutnämnd VD för Devyser.

”Vi är mycket glada att Fredrik börjar på Devyser. Fredriks gedigna erfarenhet av att bygga tillväxtföretag och hans kompetens inom finansiering och investerarrelationer kommer att vara mycket värdefullt när Devyser går in i nästa fas av sin utveckling. Hans tidigare erfarenhet från internationella diagnostikföretag kommer också vara ett viktigt bidrag när Devyser fortsätter att expandera globalt på befintliga och nya marknader”, säger Ulf Klangby, nuvarande VD och grundare av Devyser.