Framgångshjulet – en modell för att leda dig själv

Framgångshjulet – en modell för att leda dig själv

Framgång föder framgång sägs det. Men är det möjligt att skapa en positiv framgångsspiral? Ja, det menar Therese Wallter, tidigare elithandbollsspelare och numera processledare, föreläsare, workshopledare och coach. I denna artikel presenterar hon Framgångshjulet och bjuder på några goda råd.

En ledare kan inte göra allt. Alla individer är viktiga! Min erfarenhet är att för att nå gruppens gemensamma framgång behöver individen bli medveten, bidra och påverka i rätt riktning. Utvecklas individen kommer på sikt också gruppen att utvecklas. En ledare kan leda och påverka gruppen och individen, därtill är det individen som är delaktig och utvecklas samt tar kontroll över sitt agerande.

En viktig grund att ha med sig för att leda sig själv framåt är att förstå att ”Jag är viktig”. I en grupp finns olika roller och alla behövs för att nå framgång. I exempelvis ett handbollslag kan det finnas en som fyller vattenflaskor, en som dundrar in hårda skott i krysset, en som är taktisk, en som ger energi och en som stoppar skotten när de trillar igenom försvaret. Hur kan du leda dig och din roll framåt? Genom modellen Framgångshjulet (The Wheel of Excellence av Terry Orlick) finns ett verktyg till att leda dig själv. Modellen är utvecklad för att ge framgång till individer och grupper och jag har själv använt mig av den, både i min framgångsrika karriär inom handboll, och därefter i privat- och arbetslivet. Jag delar här med mig av ett par begrepp från Framgångshjulet med fokus på att leda sig själv. För att bli bättre på något behöver vi träna och när vi blir bättre skapas glädje. För att få nya vanor måste vi medvetet träna på det. Axiologin tyder på att 95 procent av de beslut som tas varje dag, tas av ren vana utan reflektion. De flesta av oss är vanemänniskor, med mer eller mindre bra och dåliga vanor. Vidare säger axiologin att 5 procent av de beslut som tas varje dag görs av ett eget medvetet val. Dessa beslut vill vi leda i rätt riktning.

Framgångshjulet hjälper dig att ta kontroll och bli medveten kring besluten som tas och kan på så vis påverka till en positiv spiral där du kan leda dig mot framgång, även om det uppkommer problem. Dessa kan hanteras på olika sätt. En del fastnar i problem medan andra istället letar lösningar. Det sägs att vi tänker cirka 3.500 nya tankar varje dag, dessa kan bygga upp oss eller bryta ner oss. Vägen mot framgången går inte spikrakt, det kommer toppar och dalar. Mål och drömmar kan ge motivation även i tunga stunder och att då medvetet ha tränat och fått verktyg, hjälper på vägen. Framgångshjulet består av ett nav som är den stomme som ekrarna fäster i. Navet består av drivkraft och tro. Runt navet rör sig ekrarna som består av fokus, positiva bilder, mental beredskap, störningskontroll och utvärdering. Vi vill få igång processen – få hjulet i rullning och hålla det rullande.

Drivkraft
Drivkraften handlar om viljan att nå sin fulla potential, genom att sätta mål och vilja uppnå målen och därtill vara envis och tålmodig på vägen om det uppstår hinder. Många har hört talas om yttre och inre drivkrafter. Det är skillnad mellan dessa för att upprätthålla motivationen. De yttre drivkrafterna kan vara en bonus, tjänstebil, beröm och belöningar, dock är motivatorn kortsiktig. Den inre drivkraften är däremot en långsiktig motivator. För att hitta den inre drivkraften kan du ställa dig frågan ”Varför?” Symboliskt kan den gula löken skalas, genom att ta bort lager för lager och för varje lager som tas bort ställs frågan ”Varför?”. Till slut nås kärnan, det som känns i kroppen. Tänk efter, vad är din inre drivkraft som skapar motivation till att leda dig framåt?

Läs hela artikeln