Förstå och jobba med självledarskap

Förstå och jobba med självledarskap

Säg den som inte har hört ordet självledarskap. I fler och fler sammanhang kommer begreppet upp. Självledarskap – är det ytterligare ett populärt buzzword eller är det något som vi måste förstå och jobba med? Läs mer i denna artikel av Karin Otterbjörk.

I rollen som utbildare träffar jag många personer från olika organisationer och nästan undantagslöst så kommer vi in på självledarskap eller self leadership om det kommer från globalt håll. Att det är ett begrepp som i organisatoriska sammanhang säger sig vara nyckeln till att medarbetarna ska kunna arbeta i den komplexa miljö som fler och fler verkar i.

Under hösten har jag mött ledare som lite frustrerat har brustit ut: ”Jag blir så trött på ordet! Ett så fluffigt ord, vad menas egentligen? Vad ska jag som chef göra för att mina medarbetare ska kunna utöva självledarskapet?” Och där börjar ofta vår diskussion om hur man kan göra för att ge begreppet tyngd och innehåll.

Metafor för självledarskap
Om man ska beskriva självledarskap med en metafor så beskriver uttrycket ”Var sätter du dig i bilen” det mycket bra om man tänker sig in i följande: Tänk dig att du sitter i en bil, som är bara din, och du ska ge dig ut på en resa. Det är du som bestämmer vart du ska åka och vilken väg du ska ta. Det är också du som vet när du behöver tanka och fylla på för att ha energin ändå fram till målet. Under resans gång så kommer du att stöta på en del gupp i väggen och olika vägbyggen. Du får då hitta en annan väg eller tillfälligt sakta in för att ta dig över. Ibland har du passagerare med dig och då får du ansvara för att ni tillsammans kommer överens om hur er är färd ska vara och att ni kommer till samma destination. Du är motiverade, proaktiv, tar ansvar och har kunskapen vad du behöver göra för att komma fram. För mig beskriver denna metafor en stor del av vad självledarskapet handlar om.

Vikten av att inte sätta sig i baksätet och vara beroende av att andra tar dig dit du vill. Att vara beroende av andra kan leda till passivitet, sämre engagemang och ansvarstagande samt ett allmänt sämre välmående.

Definitionen av självledarskap
Vid en snabb tanke kan man kanske tro att begreppet självledarskap är ett nytt påfund men så är inte fallet utan det har funnits som begrepp i många år. Den vanligaste definitionen är att kunna styra sina tankar och beteenden mot mål (Byrant & Kazan 2012). Att förstå vad du ska göra och prioritera i vilken ordning det ska göras samt se till att du får bra förutsättningar för det. Självledarskapet introducerades som begrepp av Manz 1986, som ett omfattande självinflyttande perspektiv som berör ledning av sig själv mot utförande av uppgifter som är naturligt motiverande. Det innefattar också att styra sig själv till att utföra de uppgifter som inte är naturligt motiverande men som ändå ska utföras. Självledarskapet är en process där personer påverkar sig individuellt för att uppnå de uppgifter och mål de har.

Läs hela artikeln