Första elektroniska produktinformationen (ePI) publicerade för utvalda humanläkemedel

Heads of Medicines Agencies (HMA), Europeiska kommissionen (EC) och EMA har för första gången publicerat elektronisk produktinformation (ePI) för utvalda humanläkemedel harmoniserad inom EU.

Produktinformationen för ett läkemedel inkluderar dess sammanfattning av produktens egenskaper, märkning och bipacksedel. Dessa dokument medföljer alla läkemedel som är godkända i EU och förklarar hur de ska förskrivas och användas. De finns alla, ofta som ett PDF-dokument, på EU:s tillsynsmyndigheters webbplatser, med en tryckt bipacksedel som också finns i läkemedlets kartong. Digitala plattformar öppnar nya möjligheter att dela denna information elektroniskt, hålla den ständigt uppdaterad och göra den mer tillgänglig för slutanvändare som vårdpersonal och patienter.

Läs mer här.