Missar ni den viktigaste kanalen för marknadsföring?

Missar ni den viktigaste kanalen för marknadsföring?
I nutidens flerkanalsmarknadsföring strävar många bolag efter att vara aktiva i så många kanaler som möjligt, att bredda sin marknadsföringsmix och nå sina kunder från så många håll som möjligt. Den kontakten sker nästan uteslutande i traditionella och digitala kanaler som i huvudsak betalats för i någon form. Dock glöms den viktigaste resursen nästan fullständigt, de anställdas ”megafon”. I den här artikeln kommer den digitala strategen Fredrik Holmboe illustrera hur ni som företag kan använda den resursen genom sociala medier. I artikeln finns en mängd referenser till länkar vilka du enklast kommer åt i digital form på www.pharma-industry.se.

En av de riktigt stora trenderna inom digital marknadsföring i dag är att den så kallade ”influencer marketing-modellen” där företag anlitar välkända personer för att marknadsföra sina produkter. I studien State of Influencer Marketing 2018 hade 86 procent av alla marknadsförare använt sig av influencers i sin marknadsföring minst en gång och drygt 9/10 fann den strategin effektiv. Hela 39 procent tänkte öka sin budget för liknande initiativ under 2018 och endast 5 procent avsåg att minska budgeten.1 Så, vad säger dessa siffror oss? Jo, att vi återigen får bevis på att vi blir alltmer skeptiska till varumärkt marknadsföring, att det är väldigt få som vill bli sålda till, och att de allra flesta av oss vill uppleva något autentiskt samt känna anknytning när vi navigerar i vår omvärld och tar beslut.
Ärlighet, trovärdighet och sårbarhet
I en artikel i tidningen Forbes skriver Ashley Deibert, VP of Marketing på iQ Media, att ”människor är känslodrivna och eftersöker säkerheten i att veta att där finns ett underliggande fundament av ömsesidig respekt, ärlighet och förtroende mellan dem och etablissemanget de associerar sig med”.2 Hon fortsätter att säga att de företag som satsar på att förmedla karaktärsdrag som ”ärlighet”, ”trovärdighet” och även ”sårbarhet” vinner över företag som inte anammat dessa värdeord i sin kommunikation. Och det är inte bara Ashley som säger detta, många är det som säger samma sak. Att med några tydliga byggstenar skapa förutsättningar för att få kundens förtroende uppges, var du än söker på ämnet, vara den enda hållbara och pålitliga strategin för ett företag att blomstra i dagens hårda och föränderliga marknadsklimat.3,4,5 Det är något som är sant inom B2B/ B2C och något som definitivt är sant vid försäljning och marknadsföring av receptförskrivna läkemedel och OTCprodukter. De senaste åren har jag varit på företag som anlitat influencers och även, på smarta sätt, sina befintliga kunder för att tillsammans med dem skapa förutsättningarna för dessa individer att agera varumärkesambassadörer. Något som jag dock saknat, faktiskt på de allra flesta företagen, är ett framgångsrikt internt projekt där man fått igång ett samarbete med sina anställda med målet att nå ut på sociala medier där varje anställd på sitt eget vis är en influencer. Mer om hur och varför senare i artikeln.
Väl genomfört blir psykologin i sådan kommunikation från den anställde ungefär densamma som vid regelrätt influencer marketing. Detta på grund av trovärdigheten som kommer från en autentisk inblick i det personliga, en avsaknad av en alltför uppbenbar varumärkesstrategi blandat med ett uns av stolthet över det egna. Och framför allt en nära relation mellan publicist och mottagare.

Läs hela artikeln som en PDF