FLERKANALSMARKNADSFÖRING – en guide för analys och uppföljning. Del 2.

FLERKANALSMARKNADSFÖRING – en guide för analys och uppföljning. Del 2.
När ett begrepp som ”multichannel marketing” blir en allt tydligare del av företagets vardag och påverkar många olika avdelningar, krävs en ökad digital medvetenhet hos de anställda. I den här artikelserien går konsulten och digitala strategen Fredrik Holmboe igenom de vanligaste strategierna inom multichannel marketing och hur de kan användas samt följas upp för att öka företagets digitala konkurrenskraft på marknaden.

I förra numret av Pharma Industry publicerades den första artikeln i den här serien om flerkanalsmarknadsföring (multichannel marketing) med fokus på analys och uppföljning. Då berördes kanalen e-post, motorn som driver både kommunikation, interaktion och trafikflöden. Den här artikeln fokuserar på hemsidor, vattenhålet där era kunder fyller på med
relevant information inom sitt intresseområde. Vid en snabb tillbakablick har människan under flera tusen år strävat efter att kommunicera ett erbjudande till andra. Länge var det  alternativet, men även andra metoder fanns till hands. De äldsta föremål man funnit som fört fram säljbudskap är drygt 5 000 år gamla papyrusrullar som grävts fram i Egypten. Sedan dess har processen utvecklats dramatiskt med några tydliga genombrott. Den Gutenbergska pressen år 1450 som öppnade för massproduktion av tryckt text. Industrialiseringen under 1800-talet där starka kommersiella krafter hade ett stort behov av att marknadsföra sina produkter och tjänster på bred front. 1836 valde en fransk tidning, La Presse, för första gången i världshistorien att sälja annonsutrymme. Radions inträde under 1900-talets första decennier med tv-apparaten relativt tätt därpå, telefonen och till slut internet. Under större delen av 1900-talet har framgångsfaktorn varit att synas och höras så mycket som möjligt. Med mer pengar investerade i radio- och tv-reklam var det mer troligt, nästan sannolikt, att företaget skulle få tillräcklig exponering för att nå eller överträffa sina försäljningsmål.

Läs hela artikeln som PDF