eyeforpharma Barcelona 2016: Vad snackas det om i Europa?

eyeforpharma Barcelona 2016: Vad snackas det om i Europa?
PI mötte våren i Barcelona för att stämma av de aktuella frågorna inom läkemedelsindustrin på global nivå. Ordet på allas läppar i år var utan tvivel patient-centricity, det vill säga patienten i centrum, man skiftar fokus från läkare till patienter. Företaget UCB leder utvecklingen genom att helt och hållet omorganisera bolaget efter denna övergripande strategi. Här återger Niclas Ahlberg, chefredaktör på Pharma Industry sina intryck av kongressen.

Eyeforpharma Barcelona 2016 är en årligen återkommande konferens som i år samlade cirka 900 personer från den globala läkemedelsindustrin. Konferensen hölls 15–17 mars i ett Barcelona som var cirka 10 grader varmare än Stockholm i Centre Convencions Internacional Barcelona. Paul Simms, styrelseordförande i eyeforpharma, öppnade konferensen och gjorde en ganska rolig jämförelse mellan privatlivet och företagslivet där han utgick från en undersökning som publicerats i Mens Health om olika anledningar till att äktenskap inte höll. Alla anledningar kunde även relateras  till förhållandet mellan företag och kund. Man har varit otrogen, man hittade en bättre partner, förhållandet var dött och liknande. Han gav sedan receptet på detta. Paul Simms drog också paralleller från kärlekslivet. Man ber inte om giftermål på första daten, man måste jobba med ett förhållande, och så vidare. Därefter ställde Paul Simms frågan om läkemedelsindustrin är en bransch som allmänheten har förtroende för. Svaret var 3 av 5 där 5 var fullt förtroende och 1 var lågt förtroende. Med andra ord finns det fortfarande en hel del kvar att jobba med.

Med patienten i centrum
Första talaren ut var Eduardo Javier Sanchiz, verkställande direktör på Almirall, som menade att företagets största utmaning i dag är att balansera mellan betalare, regulators, försäkringsbolag och doktorer medan patienterna hamnar i skymundan. Trots enorma framgångar inom tidigare dödliga sjukdomar så är läkemedelsindustrin fortfarande inte än älskad bransch. Varför? Det som hamnar i pressen är oftast ekonomiska nyheter eller annat men alltför sällan medicinska landvinningar. Han ansåg att man i stället borde sätta patienten i framkant. Men hur lyckas man med detta? Eduardo Javier Sanchiz menade att strategin till att börja med måste komma från ledningen och att det måste löna sig för medarbetarna att uppfylla mål inom patientfokusering. Vi måste bli bättre på att kommunicera våra framsteg för patienten till media. För trots allt förser läkemedelsindustrin samhället med ett högt värde. På kort sikt måste vara beredda att prioritera en aktivitet som gynnar patienten mer än det gynnar bolaget även om den kostar mer än vad det ger. Men på lång sikt måste man prioritera aktieägarna önskemål om vinst.

Läs hela referatet som PDFPI 2-16 s.18-26