Eva Flock ny kanslichef för Centrum för bättre läkemedelsanvändning

Eva Flock har utsetts till ny kanslichef för CBL vid Läkemedelsverket, som samordnar den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Hon kommer närmast från tjänsten som Regulatory affairs director på Abbvie och tillträder sin tjänst den 2 oktober.

Eva Flock är apotekare och har arbetat med kvalitetssäkring och regulatoriska frågor i över 17 år. CBL-kansliet är placerat vid Läkemedelsverket och samordnar genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin.

– Jag ser fram emot att få fortsätta det viktiga arbetet med den nationella läkemedelsstrategin. Det ska bli roligt att utveckla samverkansarbetet mellan strategins aktörer, säger Eva Flock.

Den nationella läkemedelstrategin ska förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och regeringen har tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet tagit fram strategin.

– Det är glädjande att få välkomna Eva Flock. Uppdraget att samla landets läkemedelsaktörer och facilitera arbetet med nationella läkemedelsstrategin är högprioriterat i en tid med komplexa utmaningar som måste hanteras gemensamt, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson.

Nationella läkemedelsstrategin (NLS) antogs 2011 och syftar till att skapa en kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet. I Sverige verkar ett 20-tal myndigheter och organisationer för effektiv och säker läkemedelsanvändning, tillgänglig och jämlik läkemedelsanvändning samt att läkemedelsanvändningen är samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.