Förändringar i läkemedelsbranschens etiska system

Förändringar i läkemedelsbranschens etiska system
En mer än fyrtioårig institution inom läkemedelsbranschens etiska system har upphört. Från årsskiftet har de uppgifter som utförts av Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) tagits över av den nyinrättade Informationsgranskningsnämnden (IGN).

Informationsgranskningsmannen har sedan 1973 ansvarat för fortlöpande övervakning av läkemedelsbranschens marknadsföring. Under årens lopp har ytterligare uppgifter tillförts granskningsmannen som lett till en totalt sett mycket omfattande verksamhet. Trots detta har totalt endast fem personer innehaft funktionen och då har vi under senare år ändå haft två granskningsmän som arbetat parallellt (IGMp och IGMa). Den nya organisationen med en nämnd som fattar besluten istället för enskilda personer lär dock sett från företagens
utgångspunkter inte innebära några större praktiska förändringar. Detta gäller särskilt som de tre personer som tillsvidare utgör IGN är välkända i branschen och utomordentligt erfarna i tillämpningen av Läkemedelsbranschens Etiska Regler (LER). Ordförande i nämnden är LIFs Compliance Officer (CO) Rikard Pellas och de två ledamöterna är tidigare IGMp Doc Göran Wennersten och tidigare IGMa Apotekare Lars Rönnbäck. Samtidigt med inrättandet av IGN har också genomförts några praktiskt betydelsefulla justeringar som jag behandlar avslutningsvis i artikeln.

Läs hela artikeln som PDF