FLERKANALSMARKNADSFÖRING – en eRep/eMSL

FLERKANALSMARKNADSFÖRING – en eRep/eMSL
När ett begrepp som ”multichannel marketing” blir en allt tydligare del av företagets vardag och påverkar många olika avdelningar, krävs en ökad digital medvetenhet hos de anställda. I den här artikelserien går konsulten och digitala strategen Fredrik Holmboe igenom de vanligaste strategierna inom multichannel marketing och hur de kan användas samt följas upp genom definierade Key Performance Indicators (KPI:er) för att öka företagets digitala konkurrenskraft på marknaden.

Under 2017 har jag skrivit tre artiklar här i tidningen Pharma Industry fokuserade på flerkanalsmarknadsföring och gjort det med i huvudsak ett syfte, att väcka tankar kring analysen, uppföljningen och, i förlängningen, optimeringen av våra digitala initiativ.´Artikelserien har rört sig från helt digitala kanaler som hemsidor – vattenhålet dit alla era sälj- och marknadsföringssatsningar bör peka – och e-post – den digitala marknadsföringens motor – mot det allt mer personliga mötet genom kanalen webinarer. Och nu, i den här fjärde och sista artikeln i serien, kanalen eRep/eMSL. Ett virtuellt möte förklaras ofta som ett Skype-möte med kunden där vi i läkemedelsbranschen vanligtvis väljer någon av de plattformar som inte kräver en installation av mjukvara hos kunden (se faktaruta). Detta på grund av de säkerhetsregler och brandväggar klinikerna har. Genomgående i artikelserien har jag talat om vikten av att ha ett värde för kunden i fokus och vill slå ett slag för den inställningen ännu en gång. Jag vill slå ett slag för hur viktigt det är att i en digital miljö lösa problem i kundens vardag. Jag vill slå ett slag för att vi i en digital process fokuserar på att skapa enastående möjligheter för kunden att gå så många steg som möjligt i den miljö av kanaler vi som företag skapat. Jag vill slå ett slag för att vi i en digital värld inte får ta kundens tid i onödan genom att basunera ut vårt budskap utan i stället finnas där närhelst behovet av vårt erbjudande blir aktuellt. Att vi alltid levererar en känsla av att vi ger betydligt mer än vi tar. För till syvende och sist – när det gäller komplex försäljning så är det den som kommer närmast sin kund som vinner.

Och nära kommer man när man ger – i alla sorters relationer. Digitalt är vi väldigt lätta att välja bort vilket gör att det är viktigt att hela tiden mäta, analysera och optimera digitala initiativ så att vi vet vad som fungerar och vilka förändringar som ger reella resultat. Så fråga er själva i ert nästa arbetsmöte: Har vi skapat ett utrymme för analys och optimering av våra digitala initiativ i vår tids- och budgetplanering? Jag hoppas innerligt det för annars blir just det en viktig detalj som saknas i er digitala utveckling. Och med det sagt rullar vi vidare mot artikelns huvudfokus.

Läs hela artikeln som PDF