Efter valet – dags

Efter valet – dags
När den här texten skrivs så vet vi ännu inte vilket eller vilka partier som kommer att få bilda regering. Det är möjligt att vi, vid pressläggning, fortfarande inte vet det. På ett eller annat vis går vi en stökig höst till mötes i politiken. Det är kanske
det enda vi vet. Men när dammet har lagt sig kommer det att behövas verkstad, vardag och en rad viktiga reformer. I synnerhet inom de politikområden som rör life science.

Forsknings- och utbildningspolitik, närings- och handelspolitik, skattetryck och inte minst hur hälso- och sjukvårdspolitiken bedrivs påverkar i hög grad förutsättningarna för en växande life science-bransch i Sverige. Under nästa mandatperiod kommer det att krävas en hög reformtakt på alla dessa områden. Vår chans att åter bli en stark nation inom kliniska studier beror på vilka incitament som finns för den enskilde vårdanställde att lägga sin tid på klinisk forskning på plats.
– Landstingspolitik.
Förutsättningarna för att kapitalisera life science-bolag i pengaslukande fas IIeller fas III-studier beror på i vad mån vi lyckas locka internationellt kapital till Sverige. Vilket i sin tur påverkas, bland mycket annat, av hur starkt vårt investeringsfrämjande och vår marknadsföring av Sverige är och hur konkurrenskraftiga våra företagsskatter är.
– Handelspolitik. Skattepolitik
En modern vård med ett snabbare upptag av nya innovationer förutsätter förbättrad spridning av effektiva behandlingsmetoder, ett tydligt uppdrag till universitetssjukvården att gå i bräschen och att upphandling görs till ett strategiskt verktyg för innovation.
– Hälso- och sjukvårdspolitik
Utbildningssystemets kvalitet och relevans för life science-branschen är avgörande för om vi klarar kompetensförsörjningen framöver.
– Utbildningspolitik.
Listan kan göras lång och utrymme för konkretion är begränsat i just denna skrift. Men konkretionen finns; på varje område ovan finns lågt hängande frukter i form av åtgärder att plocka i närtid för den ambitiöse ministern.

Läs hela artikeln som PDF