Misstag att undvika när du skapar en digital strategi

Misstag att undvika när du skapar en digital strategi

Alla bolag driver i dag någon form av digital transformation, oavsett bransch, oavsett region. Arbetet involverar samtliga avdelningar och det går fort för att risken är stor att man annars tappar konkurrensfördelar på marknaden. Med fokus på digital strategi och kommunikation beskriver den digitala strategen Fredrik Holmboe de tre vanligaste misstagen företag kan göra när de skapar en digital strategi och hur de går att undvika. I artikeln finns en mängd länkar till referenser vilka du enklast kommer åt i artikelns digitala format på www. pharma-industry.se.

Några snabba fakta:
• Från slutet av 1990-talet fram till i dag uppskattas antalet aktiva bloggar ha ökat exponentiellt från noll till ca 440 miljoner, enbart på molntjänsterna Tumblr, Squarespace och WordPress.1
• På slutet av 1990-talet skapades den första sociala mediaplattformen, Six Degrees, en plattform som vid sin topp hade 3,5 miljoner registrerade användare.2 I oktober 2018 hade Facebook 2.234 miljoner användare, YouTube 1.900 miljoner användare och WhatsApp 1.500 miljoner användare. 3 Totalt använder ca 3.196 miljoner någon form av social media-plattform.4
• På slutet av 1990-talet fanns det ca 248 miljoner internetanvändare, motsvarande 4,1 procent av jordens befolkning. Idag beräknar man att det finns ca 4.208 miljoner internetanvändare, motsvarande 55,1 procent av jordens befolkning,5 där Afrika uppvisar den största tillväxten med ca 20 procent år efter år.4
• År 2017 fick mer än 200 miljoner personer sin allra första smartphone, med totalt 5.135 miljoner användare globalt (alla är ännu inte uppkopplade mot internet).4
• Kombineras det genomsnittliga antalet timmar online per dag, vilket är sex timmar, med antal användare landade den mänskliga rasen på hissnande EN MILJARD MÄNNISKOÅR online, enbart under 2018.4

Intressanta fakta tänker du säkert nu, men vad spelar det för roll när man ska bygga en digital strategi? Jag har alltid påstått att en digital strategi inte skiljer sig mot en traditionell, analog strategi avseende de fundamentala delarna i en kommersiellt driven verksamhet. På slutet av 1990-talet var en potentiell kund tvungen att hitta ert erbjudande, det ni erbjöd behövde vara tillräckligt, eller mer värdefullt, än det upplevda värdet på det kunden lämnade ifrån sig (ofta pengar) och i förlängningen behövde ert erbjudande hålla sitt ursprungliga löfte så att inte kunden reklamerade sitt inköp nästa dag. Så långt inga skillnader och de traditionella marknadskrafterna hade fritt spelrum. Om man nu byter ut ovanstående scenario och flyttar in det i vår värld år 2019 så vet vi att den ”digitala dimensionen” av vår värld växer explosionsartat. För ett kommersiellt drivet bolag betyder det bland annat två saker.

Läs hela artikeln som PDF